Slutna utrymmen

Att det krävs stor försiktighet innan man går in i ett slutet utrymme ombord är välkänt bland sjömän. Organiska material som timmer, flis och pellets kan starta kemiska processer där syre binds och giftiga gaser bildas. Forskning visar att ett vanligt lastrum på förvånansvärt kort tid kan bli livsfarligt att beträda och ett stort antal dödsolyckor har inträffat genom åren.

Läs mer

Säkert och tryggt … eller med lurande faror! Att arbeta i miljöer med risk för farliga gaser och syrebrist
Broschyr i pdf-format från AFS. Läs mer och ladda ner här.

Drivs av Breakwater Publishing