Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

sam-forbattrat-racke

Kravet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete ombord kom 2003 i samband med att arbetsmiljölagen också började omfatta fartyg. SAM innebär att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och dokumenteras, att man ska göra riskanalyser och åtgärdsplaner. Av dokumentationen ska det tydligt framgå var en brist finns, när den ska åtgärdas och vem som ansvarar för att det blir gjort. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process med fortlöpande för justeringar och uppdateringar.

 Artiklar från SAN:

[catlist id=78 numberposts=7]

Drivs av Breakwater Publishing