Trötthet/fatigue

Film om nattarbete ombord

(170607)
Fartyg är i rörelse dygnet runt och inom sjöfarten arbetar många såväl sena kvällar som nätter. Nu har AFA Försäkring gjort en film om nattarbete där psykologen Samuel West följer en sjökapten under ett arbetspass på färjan mellan Helsingborg och Helsingör. Wake Up är tredje delen i en serie filmer från AFA som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver olika risker inom yrkeslivet. Se filmen här.

Illustration: Tove Svensson

Illustration: Tove Svensson

Trötthet, eller fatigue som det benämns i internationella sammanhang, är en form av utmattning. Det kan infinna sig efter perioder med lite sömn och mycket arbete. Den som drabbas kan bli lättirriterad, få svårt att fatta rationella beslut och risken att somna under vakten ökar. Störst fokus har det varit på trötthet bland nautiker och upprepade forskningsstudier visar att det finns tydliga samband mellan trötthet och olyckor. Den enskilde sjömannen riskerar även att drabbas av hälsoproblem, både på kort och lång sikt. Fartyg med vaktgång sex om sex med endast två nautiker ombord har generellt störst problem med trötthet än andra.

I broschyren Trötthet till sjöss finns forskningsbaserade råd om hur du hanterar trötthet till sjöss. Råden vänder sig till dig som arbetar ombord, men det betyder inte att du är den enda som bär ansvar för din arbetssituation – arbetsgivare och myndigheter är i högsta grad delaktiga. Befälhavaren är ytterst ansvarig ombord för att vilotidslagen följs. Enligt ISM-koden är denne skyldig att skriva avvikelserapport var gång vilotidslagen överträds.

Ladda ner Trötthet till sjöss (pdf, 840 k)

Ladda ner Trötthet till sjöss (pdf, 840 k)

Trötthet till sjöss (pdf, 840 k)

Beräkna trötthet!

Sömnforskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med marinen och VTI utvecklat ett dataprogram, Sleep Wake Predictor (SWP), för att beräkna och förutse trötthet. Genom att mata in uppgifter om hur och när enskilda besättningsmedlemmar ska arbeta och sova under en förestående resa ges svar på hur trött var och en kommer att bli. SWP kan också användas vid planering av olika aktiviteter som övning, bunkring och proviantering.

SWP finns på Sjöfartsverket.se

Drivs av Breakwater Publishing