Arbetsmiljöåret 2013

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

För arbetsmiljön och säkerheten till sjöss har 2013 varit ett händelserikt år.
Det blev tillåtet för svenska fartyg att anlita beväpnade vakter i de piratutsatta
farvattnen utanför Somalia. Frågan har stötts och blötts av regeringen i minst
ett par års tid och det var många som gladdes åt beslutet när det väl kom. När
jag träffade Wallenius Marines dp, Peter Jodin, i början av november, berättade
han att det dittills hade fungerat mycket bra med vakter ombord. Vid
något enstaka tillfälle har en piratbåt varit framme vid något av deras fartyg,
men det räckte med att vakterna visade sig på däck för att de skulle försvinna
därifrån. Under 2013 har också piratattackerna blivit betydligt färre. Enligt
en forskare vid Försvarshögskolan som studerat utvecklingen i regionen beror
minskningen främst på tre faktorer: ökad stabilitet i Somalia, bättre skydd
ombord och militär närvaro. De nära fem miljoner som AFA försäkring avsatte
till två forskningsprojekt om arbetsmiljö till sjöss i fjol är nu igång. Den
ena studien handlar om att ta fram en metod för att undersöka innemiljön på
fartyg. I det andra projektet undersöks hur de som hanterar gasade containrar
i hamnarna påverkas. En annan stor händelse är förstås ikraftträdandet av den internationella
arbetskonventionen, MLC, som också är temat i det här numret. Konventionen
är en sjömännens Bill of rights och utgör det fjärde benet i det regelverk
som styr miljö- och säkerhetsarbetet till sjöss. Nu gäller det för alla inblandade
att förvalta konventionen under kommande år och sätta kraft bakom
texterna för att det verkligen ska bli en förändring.
Trevlig läsning!
Linda Sundgren/redaktör

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook