”Att kommunicera låter enkelt, men kan vara så svårt”

Människor har kommunicerat med varandra i alla tider.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Människor har kommunicerat med varandra i alla tider. Man har utbytt information, erfarenheter, skvaller och tips. Skillnaden idag är att människors kontaktnät kan vara betydligt större än tidigare, tack vare den nya tekniken. Umgängeskretsen begränsas inte längre till grannen över staketet, vännerna eller arbetskollegerna runt fikabordet. Idag kan en persons kontaktnät bestå av hundra eller kanske tusentals människor världen över.
Med ny teknik och sociala medier får människor över hela vårt jordklot nya möjligheter att kommunicera på. Den snabba tekniska utvecklingen har radikalt förändrat vårt sätt att kommunicera även på arbetsplatsen. Via e-post levereras bland annat arbetsinstruktioner, feedback och annan information till medarbetarna. Även information mellan kollegor sker ofta via e-post. Risken finns att det här bidrar till att den personliga kontakten människor emellan minskar. Det positiva, som trots allt överväger, är att man kan nå många mottagare på kort tid. Den nya tekniken har även gett oss möjlighet till en mer eller mindre konstant uppkoppling till våra kollegor ombord på fartygen. Ett snabbt och smidigt sätt att kommunicera där vi slipper vänta på rätt position för fartyget så att tele- fonin skall fungera. Samtidigt upplever medarbetarna ibland att e-posten är en tidstjuv och att det kan vara svårt att sålla ut det som är viktigt och kräver agerande i den stora mängden meddelanden som hamnar i inkorgen.
Det man från fartygens sida är överens om, är att den ökade tillgängligheten har lett till mer administration ombord. Sociala relationer har gått från att vara en privat angelägenhet till ett umgänge via sociala medier med många mottagare. Orsaken till varför man engagerar sig i sociala medier varierar, men Facebook, Twitter, Instagram och så vidare har fullkomligt exploderat på marknaden. Är det där vi skall kommunicerar framöver- även kollegor emellan? Att kommunicera låter enkelt, men kan vara så svårt.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook