Author Archive | Breakwater

Delarna och helheten

På senare år har begreppet arbetsmiljö genomgått en hälsosam utveckling. Insikten om att det handlar om så mycket mer än det vi tidigare fokuserade på har spritt sig; att arbetsmiljö omfattar hela människan och hur vi mår har blivit en allmänt vedertagen sanning.

Läs mer

Sjömannens år

2010 har utnämnts till sjömannens år av FN:s sjösäkerhetsorgan IMO (International maritime organization). Ashok Mahapatra, chef för sektionen för maritim utbildning och HR-frågor vid IMO:s högkvarter i London, säger att den ­främsta orsaken till utnämningen är att ge världens cirka 1,5 miljoner sjömän uppmärksamhet i deras arbete för den dagliga handeln.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing