Author Archive | johanna

Fler sjömän kidnappas

Under årets första nio månader har 132 piratattacker och väpnade rån mot fartyg rapporterats till den internationella byrån ICC International Maritime Bureau (IMB). Det är 13 fall fler än samma perioder året innan. Också kidnappningar av sjömän i samband med överfallen har ökat med över 40 procent till 85 fall, varav en majoritet inträffat på […]

Läs mer

Vågrättveckan

Första veckan i november höll Vågrätt ett öppet möte online med livesända samtal med företrädare för såväl sjöfarten som externa företag och organisationer. Bland de medverkande fanns bland andra Sara Fallahi från Rise, Dennis Nyström från organisationen Män och Line Andersen på Maritime Bergen. Samtalen leddes av Cajsa Jersler Franson på Sjöfartsverket. (LS)

Läs mer

Stora brister i belastningsergonomin

Mindre arbetsplatser brister ofta i riskhanteringen av belastningsskador. Det visar en sammanställning av de 1390 riktade inspektioner som Arbetsmiljöverket genomfört under hösten. På arbetsplatser med mellan 5 och 19 anställda hade fler än hälften brister kopplade till ergonomin. Vid arbetsplatser med 20 till 49 medarbetare fick 46 procent anmärkningar medan det fanns brister på 36 […]

Läs mer

Svåra besättningsbyten under pandemin

Strax efter att pandemin bröt ut på allvar i början av mars stoppade flera länder möjligheten att göra besättningsbyten i deras hamnar. Samtidigt fanns en oro för att få ombord smittan. Den 16 mars in-förde Wallenius Marine stopp för besättningsbyten på sina fartyg. Med 750 ombordanställda från 11 olika nationer på 21 fartyg i världsomspännande […]

Läs mer

Årets San-prismottagare ”Dörren till mitt kontor står nästan alltid öppen”

När coronan bröt ut försvann passagerarna inom loppet av några dagar med inställda avgångar, permitteringar och uppsägningar som följd. – Jag har gjort mitt bästa för att möta personalens oro och sorg, säger Gretel Aronsson, personalpurser på Silja Symphony och mottagare av årets San-pris. När Gretel Aronsson gick hem på sin ledighet den 7 mars […]

Läs mer

Säkerhetskultur inom nationell sjöfart

Transportstyrelsen arbetar för att under kommande år påbörja en bedömning av säkerhetskulturen inom ramen för tillsyn av större rederier inom den nationella sjöfarten. Enligt Transportstyrelsen är det sju säkerhetskultursområden som är särskilt viktiga att arbeta med för att få till en god säkerhetskultur: • Rapporterande kultur • Rättvis kultur • Lärande kultur • Säkerhetsengagemang • […]

Läs mer

Skador på personer

År 2019 skadade sig 34 personer i sjöolyckor och 68 i personolyckor. När det gäller sjöolyckor är den vanligaste skadan sett över några år klämskador. De leder inte sällan till frakturer och amputationer, vilket vi uppmärksammat i den här skriften flera gånger tidigare. Dessa skador uppstår ofta i samband med förtöjningsarbete eller vid lastning eller […]

Läs mer

Sjöolyckor

Den vanligaste händelsen som inträffar är maskinhaveri, följt av grundstötningar. Även kollisioner, dels mellan fartyg men framförallt med andra föremål, vanligtvis kajer, står för en stor del av händelserna. I vår statistik är de vanligaste orsakerna till sjöolyckor: • Tekniska fel. det vill säga fel på teknisk utrustning så som huvudmaskiner, hjälpmaskiner och styrmaskiner. • […]

Läs mer

Olycksstatistik 2019

År 2019 var ett relativt normalt år för svensk yrkessjöfart. Det kan dock noteras en liten ökning av allvarliga olyckor och en minskning av mindre allvarliga olyckor. Totalt rapporterades 288 händelser, varav 77 tillbud till olyckor. Av dessa 77 bedöms en händelse vara tillbud till personolycka. Vidare har 68 stycken händelser klassificerats som personolyckor och […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing