Brobygge och ökad förståelse

Jonas Sandell är befälhavare hos Transatlantic. Nu tjänstgör han för andra gången som lastplanerare på rederiet. Att ha jobbat både ombord och iland underlättar kommunikationen, säger han
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Jonas Sandell är befälhavare hos Transatlantic. Nu tjänstgör han för andra gången som lastplanerare på rederiet. Att ha jobbat både ombord och iland underlättar kommunikationen, säger han.

– Det är mycket lättare att höra av sig till kontoret när man känner dem som jobbar där.
Avståndet mellan rederikontor och fartyg är en extra utmaning när det kommer till samarbete och kommunikation. Att lösa uppgifter på distans med någon man knappt känner är ofta betydligt svårare än att prata med kollegan i rummet bredvid, särskilt när man jobbar i vitt skilda miljöer och under olika förutsättningar. Ett sätt att underlätta dialogen och minska risken för ett vi-och-dom-tänkande är jobbväxling. Det menar Jonas Sandell som sedan augusti arbetar med lastplanering hos Transatlantic i Göteborg. Det är andra gången han tjänstgör iland och att ha inblick i båda sidor av fartygsdriften ser han som en stor fördel.
– Innan undrade jag ibland vad alla på kontoret gjorde där egentligen och vilka de var, men nu förstår jag hur de jobbar, säger han.
Jonas har blivit något av en brobyggare mellan fartyget och kontoret. När han kom ombord efter förra landtjänst göringen hade kollegorna en hel del frågor.
– Folk är intresserade och vill veta. Ombord ser man bara det som händer på den egna båten, men iland får man en mer övergripande bild av alla fartyg och linjer och hur det hänger ihop.

Sprider kunskap
Men han får också möjlighet att sprida kunskap på kontoret om förhållandena ombord.
– Här förstår de inte alltid varför de inte får svar direkt när de skickar ett mejl till en båt. Men det är ofta väldigt mycket att göra ombord, särskilt när vi ligger till kaj, och vi hinner inte alltid svara direkt. Sen går vi våra vakter också och man kanske ligger och sover när de hör av sig.
Som lastplanerare ringer Jonas då och då till fartygen utan att ha något speciellt ärende. Av egen erfarenhet vet han hur betydelsefullt det är att känna stödet från land.
– Man uppskattar när rederiet hör av sig och frågar hur det går. Då känns det som att de är intresserade av det vi gör och att de bryr sig om oss. Man får inte glömma bort den sociala biten, den är viktig.
Under de 30 år han jobbat till sjöss har möjligheterna att kommunicera utveck- lats en hel del. Framför allt blev det skillnad när mejlen kom, säger han.
Mejlen har absolut underlättat och gör det enklare att hålla kontakten. Samtidigt har det inneburit att det skickas ut betydligt mer grejer till båtarna och administrationen har ökat. Det är med andra ord både på gott och ont.
Men det finns fler sätt än jobbväxling som kan underlätta kommunikationen mellan land och fartyg. Gemensamma konferenser och sociala arrangemang är också bra för att knyta kontakter menar Jonas. – Vi har haft några julfester ihop, men det har varit mer sporadiskt. Senast besättningarna blev inbjudna till rederiet var när våra nya lokaler i Göteborg invigdes i december förra året. Alla kan naturligtvis inte komma på sådant, vissa bor långt bort och en del måste jobba, men att lära känna varandra utanför jobbet tror jag är jätteviktigt för samarbetet. Jonas har varit till sjöss sedan han var 17 år, senast som befälhavare på Trans-pulp. Även om han trivs på kontoret vill han tillbaka ut på sjön när den nuvarande tjänsten går ut om ett drygt halvår.
Det har sina fördelar att jobba på kontor, men man är ju aldrig ledig i veckorna. Det blir inte mycket tid över till att ordna allt praktiskt med bil och annat.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook