Arkiv | SAN NYTT 4 2007

God arbetsmiljö ger fler befäl

Oron växer i branschen – oron för den ökande bristen på sjöbefäl (främst ingenjörer). Det kommer uppgifter om att redare börjar få problem att bemanna sina fartyg och från SBF uppges att deras medlemmar inte alltid kan åka hem som planerat för att det saknas avlösare.

Läs mer

Framgångar för fatigue i IMO

Fatigueproblemet diskuterades vid ett IMO-möte, Maritime Safety Committee, i Köpenhamn i oktober. Via den internationella befälhavareorganisationen, IFSMA, deltog den svenska sömnforskaren och professorn Torbjörn Åkerstedt. Han talade om hur människor påverkas av trötthet och presenterade det datoriserade program för vaktplanering, Sleep Wake Predictor, som utvecklats i Sverige.

Läs mer

Friskare personal på Stena Line

En omfattande satsning på att återföra sjukskrivna i arbete har gett lyckat resultat vid Stena Line. Sedan projektet startade för ett och ett halvt år sedan har rederiets sjukfrånvaro sjunkit med drygt en procent.

Läs mer

Tack vare den mänskliga faktorn

Att skriva många incidentrapporter tyder på engagemang och kvalitetskänsla snarare än på ett illa skött fartyg. Det är kärnbudskapet i den nya informationsfilm, Tack vare den mänskliga faktorn, som ska visas för redare och ombordanställda.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing