Arkiv | SAN NYTT 1 2008

Nytt år, nya tag

Du håller 2008 års första nummer av SAN Nytt i din hand. Du känner igen den från föregående år, men en ny vinjett – Profilen – har tillkommit. Under den rubriken kommer du att möta branschfolk som ägnar extra mycket tid och kraft åt att förbättra arbetsmiljön till sjöss.

Läs mer

Ja till superkonvention i vår

Arbetet med ratificeringen av ILO:s superkonvention för ombordanställda går vidare. I januari löpte den svenska remisstiden ut och när svaren är sammanställda ska ärendet beredas av näringsdepartementet innan en proposition kan läggas fram för riksdagen. – Ett beslut under vårriksdagen 2009 är fullt möjligt, säger Leif Remahl vid Sjöfartsverket som är regeringens sakkunnige i ärendet.

Läs mer

Ja till superkonvention i vår

Arbetet med ratificeringen av ILO:s superkonvention för ombordanställda går vidare. I januari löpte den svenska remisstiden ut och när svaren är sammanställda ska ärendet beredas av näringsdepartementet innan en proposition kan läggas fram för riksdagen.

Läs mer

Olycksstatistik för 2006 färdig – fortsatt minskning av olyckor

Denna minskning har skett trots en viss ökning av antalet registrerade fartyg. Någon fastställd förklaring finns inte, men man kan gissa att elektroniska hjälpmedel, som exempelvis AIS, påverkar i viss utsträckning. Det kan inte heller uteslutas att ett ökat säkerhetsmedvetande ombord och i rederierna, till exempel form av ökad intern tillbudsrapportering, haft viss påverkan.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing