Arkiv | SAN NYTT 1 2009

Lära av misstag – dyrköpt kunskap

Kraftigt försenad kom den i början av december – Haverikommissionens rapport om Finnbircholyckan 2006 då två personer omkom. Dåligt säkrad last, hårt väder och otillräckliga kunskaper i navigering slogs fast som olycksorsaker. Allvarliga brister i överlevnadsdräkterna uppdagades också och bidrog till att en person omkom.

Läs mer

Ministern vill att Sverige ska höja rösten internationellt

Infrastrukturminister Åsa Torstensson förrättade invigningen av myndigheten i Luftfartsverkets lokaler i Norrköping och höll då ett kortare anförande om regeringens transportpolitiska mål. Det mest intressanta ministern nämnde var att Sverige skulle höja rösten internationellt. Detta tolkar jag som att Sverige i rollen som ordförandeland i EU deltar i aktuella frågor på ett aktivare sätt.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing