Arkiv | SAN NYTT 2 2009

Nytt redarnätverk diskuterar arbetsmiljö

Närmare samarbete med Transportstyrelsen och utbyte av erfarenheter. Det är vad initiativtagaren till ett nystartat nätverk för redare hoppas på. I mitten av maj träffades 17 representanter från tio olika rederier i Sarfs lokaler i Göteborg för att diskutera arbetsmiljöfrågor. Anette Wugk vid TT-line, som är en av dem som tagit initiativet till nätverket, är […]

Läs mer

Bygg bort risker

Tidigare berättades om en allvarlig olycka, då en lots klämde sönder ett ben mellan lotsbåten och fartyget som skulle bordas. Efter händelsen har rederiet försökt att bygga bort risken. Så vitt man kan bedöma av rederiets bilder är lösningen alldeles utmärkt, vilket visar att många allvarliga risker går att bygga bort med relativt enkla medel. […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing