Arkiv | SAN NYTT 3 2009

Flaggan gör stor skillnad

I nummer 3 2009 av San-nytt har vi valt att vända blickarna utåt för att titta närmare på de förhållanden som råder ombord på fartyg inom världshandelsflottan. Vilka flaggor erbjuder bra arbetsförhållanden och vilka är värstingarna? Några entydiga svar på de frågorna går kanske inte att ge, eftersom förhållandena ombord kan skifta rätt rejält mellan […]

Läs mer

Superkonventionen närmar sig verklighet

Tonnagekvoten är redan fylld och efter att ytterligare 25 länder har skrivit under kan International labour organisations (ILO) maritima superkonvention träda i kraft. – Det kommer att få stora konsekvenser för sjömän internationellt, säger Johan Franson som leder den svenska utredningen av konventionen.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing