Arkiv | SAN NYTT 3 2010

Bankeffekt bidrog till kollission

Ett passagerarfartyg var på väg i en kanal och fortsatte sin färd efter en slussning. Längre fram låg en gästhamn. Bortom gästhamnen fanns ett gammalt brofäste där kanalen smalnade av till omkring 14 meter. Då man lämnat slussen upptäckte besättningen att en segelbåt låg förtöjd vid brofästet. Man sänkte farten och höll något till styrbord […]

Läs mer

Gjutning av ändbeslag till vajer

Vid inspektion av ett rörligt hängdäck ombord på ett roro-fartyg upptäcktes att vajeränden hade börjat krypa ut ur det gjutna ändbeslaget (closed spelter socket). Beslaget var av det slag man gjuter med en epoxyblandning, och anledningen till att vajern börjat lossa kan ha varit att gjutningen gjorts då massan haft fel temperatur eller att man […]

Läs mer

Önskas: flexibelt ledarskap

Att bra chefer är viktigt för såväl trivsel som arbete ombord håller många med om. Men vad är egentligen bra ledarskap, hur vill man att chefen ska vara och hur ser befälen själva på sina uppgifter? I somras besökte San-nytt bulkfartyget Östanvik för att prata om ledarskap.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing