Arkiv | SAN NYTT 1 2011

Möt Sans ledamöter

Sjöfartens arbetsmiljönämnd är ett samarbetsorgan mellan fack och arbetsgivare och bildades 1955. Nämnden har en ordförande, sju ­ordinarie ledamöter samt adjungerade, alla med specialkunskap om arbetsmiljö till sjöss. Här möter du tre av dem.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing