Arkiv | SAN NYTT 3 2011

Ökad trafik antas ge fler olyckor

Fartygsolyckorna i Europa ökar igen och i fjol omkom 61 personer. En orsak tros vara den ökande sjötrafiken efter krisåret 2009. Det finns också en oro för mer omfattande olyckor på grund av att fartygen blir större.

Läs mer

Användning av landel oroar

Att fartyg använder landel till kaj blir allt vanligare. Men många oroar sig över hanteringen, särskilt när det är högspänning i kablarna. Nu håller Transportstyrelsen på att utarbeta regler för anslutning till landel.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing