Arkiv | SAN NYTT 2 2012

Felkalibrerade kompass vanliga

Det finns vissa mindre kända fallgropar vid upprättande av deviationskurvor för den magnetiska kompassen. Flera gånger har kurvor visat sig vara helt fel trots att man ombord trott att man gjort rätt. Fyra fartyg har studerats av en auktoriserad kompassjusterare.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing