Arkiv | SAN NYTT 3 2012

Danskt samarbete kring sjöfart

Årets MSSM konferens i danska Nyborg hölls på temat Samarbete om tillväxten inom sjöfarten. Framtidsutsikterna för dansk sjöfart kommer att vara fortsatt goda, påstod danska redareföreningens vice vd, Pia Voss, som var en av öppningstalarna.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing