Arkiv | SAN NYTT 4 2012

Lönsam arbetsmiljö för alla

Insatser för bättre arbetsmiljö lönar sig för såväl besättning som rederi och samhälle. Den slutsatsen drar doktorand Cecilia Österman i sin avhandling som läggs fram vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers tekniska högskola i december

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing