Arkiv | SAN NYTT 1 2013

Tioårsjubilerande Sankonferens om hållbart sjömansliv

Laganda, sociala kollisioner och smart fartygsdesign. Det och mycket annat avhandlades på årets Sankonferens i Göteborg. Dagen hade temat så skapar vi ett hållbart sjömansliv och avslutades med ett personligt föredrag av fotbollsprofilen Torbjörn Nilsson.  2004 hölls den första Sankonferensen i Göteborg. Den gången lyftes frågor som hur arbetsmiljölagen påverkar sjöfart-en, alkohol och droger samt […]

Läs mer

Förebygga genom rapportering

Allvarliga olyckor och tillbud ska snarast möjligt rapporteras direkt från fartyget till Transportstyrelsen. Men myndigheten uppmuntrar även anmälningar av mindre händelser. Enligt sjölagen ska alla allvariga olyckor och tillbud till allvarliga olyckor snarast rapporteras till Transportstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten ligger hos befälhavaren. Vad som ska anses vara en allvarlig olycka är inte alltid glasklart, men myndigheten uppmanar […]

Läs mer

Utbildning

Hittills har cirka 200 personer påbörjat Sans webbaserade arbetsmiljöutbildning. Gå in på länken, och testa dina arbetsmiljökunskaper. Utbildningen är kostnadsfri.

Läs mer

Högt tempo i lagret på Galaxy

Allt som ska ätas, drickas och handlas på Galaxy kommer ombord via lagret på däck två. Vinterhalvårets stora leveransutmaning är att anpassa beställningarna efter det skiftande passagerarantalet. Högsäsong är den omständliga logistiken ett problem. De sista nattsuddarna är på väg till sina hytter när lagerarbetarna går på morgonens första vakt. Datorerna öppnas, beställningar gås igenom […]

Läs mer

Förtöjningsolyckor i hämtade i Insjö/ForeSea

Problemen vid förtöjning bekräftas av sökning i branschens olycks-och tillbuds-rapporteringssystem Insjö/ForeSea. Här följer ett par exempel på förtöjningsskador hämtade i systemet. Dödsfall då broms släpptes 
Vid förtöjningsarbete under slussning började fartyget att röra sig akterut, varvid förändan sträcktes. Trumman som förändan låg på var bromsad och urkopp-ad eftersom nocken användes till annan tross. En besättningsman […]

Läs mer

Felplacerad tross slog till matros

Ett fartyg höll på att förtöja. På backen var en matros och dennes avlösare som var under introduktion. Styrman var på kajen och lade trossarna på pollare. Man hade för avsikt att förtöja med förspring, förända, akterspring och akterända, i den ordningen. Då man fått förspringet på plats och styrman fått förändan på pollare, skulle […]

Läs mer

Förtöjning bland det farligaste till sjöss

På senare tid har ett antal allvarliga händelser inträffat vid förtöjning då trossar gått av. Vid ett par tillfällen de senaste åren har dödsfall inträffat. Det går inte att nog betona nödvändigheten av riskvärdering av arbetssituationen på förtöjningsstationerna. Det är lämpligt att exempelvis markera områden som bör undvikas att vistas i då det är kraft […]

Läs mer

Varning för piratkopierad utrustning

I ett cirkulär från IMO varnas för falsktillverkad säkerhets och nödutrustning. Produkterna är billigare än originalen, men är också alltid sämre och har inte genomgått den standardkontroll som man kan begära. Det kan handla om hydrostatiska utlösare, pyrotekniska man-över-bordljus, röksignaler, livbojsljus men också vatten till nödransoner i flottar. Dessutom förekommer utrustning vars utgångsdatum passerat eller […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing