Arkiv | SAN NYTT 2 2013

Glömd brytare efter service en av orsakerna till totalförlust

Färjan lämnade hamn på kvällen efter att ha lastat full last med trailrar och lastbilar. Efter någon timme upptäckte vakten rökutveckling på väderdäck, inne i det täckta utrymmet längst föröver (som ibland kallas garage). Samtidigt gick brandlarmet. Trots snabb respons från besättningen beslutade man redan efter en kvart att överge fartyget, då branden utvecklades mycket […]

Läs mer

Små misstag med stora konsekvenser

Ibland kan till synes små misstag få väldigt stora konsekvenser. Här nedan ges tre exempel på händelser, där en till synes bagatellartad miss lett till olyckshändelser eller fått konsekvenser som haft betydelse för driften. Gemensamt för de tre händelserna är att man glömt att åter- ställa brytare eller ventiler efter arbeten i systemet. Snabbavstängning som […]

Läs mer

Slarv med utkik ledde till böter

Sjörättsdomstolen har avgjort ett ärende, där ett sjömätningsfartyg och ett fiskefartyg varit inblandade i en närsituation. Förutsättningarna var följande. Ombord på sjömätaren höll man vid tillfället på att sjömäta. Fartyget hade därmed begränsad manöverförmåga och förde därför dagersignaler som visade detta. Ombord på fiskebåten rensade man fångsten samtidigt som man höll koll på omgivningarna och […]

Läs mer

Livbåtsolyckor kan minska med godkända krokar

I februari omkom fem besättningsmän när livbåten de satt i plötsligt släppte och störtade rakt ner i vattnet. Många allvarliga olyckor inträffar under övning med livbåtar, men nya krav på utrustningen kan öka säkerheten.Livbåtsövningar är förenade med stora risker. Den senaste större olyckan inträffade tionde februari på det Malta- flaggade kryssningsfartyget Thomson Majesty. Fartyget låg […]

Läs mer

Leif Näslund löste värmeproblem

Elektroingenjör Leif Näslund på M/S Isolde är en problemlösare av stora mått. I fjol prisades han av Sjömanshus-stiftelsen för uppgradering av belysningen på lastdäck och under årets belöningsdag fick han utmärkelse för två olika uppfinningar. – Sjömän måste vara lite som schackspelare och hela tiden tänka framåt. Bara man får klura ett tag hittar man […]

Läs mer

Farligt dåliga fartyg i Sydafrika

I slutet av februari tillbringade jag en vecka i Kapstaden i Sydafrika. En fantastisk plats på många sätt, men också en hamnstad dit en hel del riktigt dåligt tonnage kommer. Under mitt besök träffade jag bland andra inspektören, Azwimmbavhi Muladzi, som arbetar på den sydafrikanska sjöfartsmyndigheten Samsa. Han hade en teori om att redare låter […]

Läs mer

Ny bryggteknik- av sjömän för sjöman

Fartygsbryggor har de senaste femton åren försetts med alltmer teknisk utrustning. Det handlar om GPS, elektroniska sjökort och AIS (automatiskt identifierings system). Problemet är att den nya tekniken inte alltid är anpassad efter användaren, att den ger dålig överblick och är svår att integrera till ett enhetligt system. Sjökapten och docent Margareta Lützhöft vid Institutionen […]

Läs mer

Höstens San-konferens

När olyckan har hänt är temat för årets San-konferens. Den går av stapeln den 24 oktober 2013 i Göteborg. En rad intressanta föredragshållare kommer att vara på plats och deltagandet är som vanligt kostnadsfritt. Mer information kommer, men har du frågor om konferensen redan nu kan du mejla eva.ohlsson@transportgruppen.se

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing