Arkiv | SAN NYTT 3 2013

Fler dödsolyckor

Under första halvåret i år omkom fyra personer inom yrkessjöfarten. Det är tre fler än samma period förra året. Det visar en färsk sammanställning från Transporstyrelsen. Statistiken omfattar endast olyckor i svenska vatten. (LS)

Läs mer

Fem dömda efter Costa Concordia

Fem personer (fyra ombordanställda samt rederiets ansvarige för krisberedskap) har dömts i samband med kryssningsfartyget Costa Concordias grundstötning utanför den italienska ön Giglio i januari förra året. De döms för dråp, vårdslöshet och bristande sjömanskap upp till närmare tre års fängelse. Rättegången mot befälhavaren fortsätter. (DN)

Läs mer

Färre kapningar

Antalet piratattacker utanför Somalia har sjunkit dramatiskt sedan toppnoteringen 2010 då 445 händelser rapporterades. Fram till den 15 juli hade nio incidenter registrerats, varav två kapningar, men ännu sitter 68 sjömän som gisslan. Stabilare situation inne i Somalia, handelsflottans förbättrade skyddsförmåga och marinens närvaro bedöms ligga bakom den positiva utvecklingen. (IMB)

Läs mer

Bronach Karlsson: Jag är 100 procent skyddsombud

Sjökock Bronach Karlsson tycker om ansvaret som kommer med skyddsombudsrollen och att få vara med att skapa en säkrare arbetsmiljö. – Min uppväxt på Nordirland har nog påverkat den jag är idag. Jag har sett för mycket elände i mitt liv och gör allt jag kan för att ingen ska skadas. Att en brittiskflaggad gods- […]

Läs mer

USA stänger ned passning och vakthållning på GMDSS-funktionerna i MF/HF

Nedläggningen skedde den första augusti i år. Transportstyrelsen anser det angeläget att informera om att ett nödanrop via MF/HF DSC och tal sannolikt inte kommer att tas emot av USCG. Se vidare nedan. Källa: USCG Maritime Safety Information Bulletin 022/13 (July 15, 2013) och nedläggning av GMDSS-frekvenser 2182 och 2187,5 kHz i USA http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=USCG-2013-0521-0001

Läs mer

Piratbatterier till GMDSS-utrustning upptäckta på den europeiska marknaden

Transportstyrelsen vill därför upplysa fartyg och redare att utbytesbatterier som inte garanteras av tillverkare eller de/det organ som godkänt produkten kan påverka produktens typgodkännande. Man bör i allmänhet vara observant på att så kallade piratkopior eller tredjepartsprodukter kan vara otillbörligt märkta och inte uppfylla Rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning […]

Läs mer

Slarv med elektrisk utrustning ledde till elchock och sjukhusbesök

Vid omkoppling till landström hade en automatsäkring löst ut. Vid återställningen av denna fick styrmannen en kraftig elstöt genom kroppen. Styrmannen hade kommit åt en eller flera oskyddade och strömförande delar under automatsäkringen. Elskåpet där olyckan skedde. En plastskiva, som monterats efter olyckan, skymmer de oisolerade strömförande skruvarna som styrmannen kom i kontakt med. Bildens […]

Läs mer

Lurigt med färdplanering och översikt i elektroniska sjökortssystem

Ett sedan tidigare känt problemområde är fortfarande aktuellt. Förvisso bör de som utbildats i ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) känna till problemet med att alla detaljer inte visas i olika skalor i elektroniska sjökort, men det är ändå värt att påminna om. Varierande elektroniska sjökortssystem används i olika omfattning, men det är i […]

Läs mer

Konferens om fartyg-människa-miljö

Den 13-14 november bjuder Sjöfartshögskolan i Kalmar in till en konferens om fartyg-människa-miljö. Konferensen är den tredje i en serie med fokus på miljöanpassning och energieffektivisering. Men i år kommer också människan ombord att få större utrymme och aktuell arbetsmiljöforskning kommer att presenteras. Konferensen hålls på svenska. För mer information, besök Sjöfartshögskolans hemsida och klicka […]

Läs mer

Film om MLC

På den internationella arbetarorganisa-tionens (ILO) hemsida finns en informativ film om den nya arbetsmiljökonvention-en, MLC. Gå in på www.ilo.org; filmen heter ”A Passport to Decent Work”. Skriv in titeln i sökfältet längst upp till höger eller gå via länk: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_219972/lang–en/index.htm

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing