Arkiv | SAN NYTT 4 2013

Peter Jodin är alltid nåbar

Som dp i ett världsomseglande rederi hanterar Peter Jodin allt från fripassagerare och pirathot till personlig skyddsutrustning. Och besättningarna kan ringa honom sju dagar i veckan, dygnet runt. Peter Jodin tar emot på Wallenius Marines huvudkontor på söder i Stockholm. Härifrån har han kontakt med rederiets 14 svenskflaggade fartyg och gör vad han kan för […]

Läs mer

Modernt sjömanskap i Danmark

Den 26 augusti höll MSSM (Maritim Säkerhet – Sundhet och Miljö) återigen arbetsmiljökonferens i danska Nyborg. Och jag kan bara konstatera att det fanns många seminarier att välja bland. Temat var Modernt Sjömanskap och god verksamhets förståelse – så rustar vi oss för framtiden. Bente Klarlund, medicine doktor och överläkare på Rigshospitalet och professor vid […]

Läs mer

Arbetsmiljöåret 2013

För arbetsmiljön och säkerheten till sjöss har 2013 varit ett händelserikt år. Det blev tillåtet för svenska fartyg att anlita beväpnade vakter i de piratutsatta farvattnen utanför Somalia. Frågan har stötts och blötts av regeringen i minst ett par års tid och det var många som gladdes åt beslutet när det väl kom. När jag […]

Läs mer

Sju nyttjandeförbud på en månad

Under arbetsmiljökonventionens första månad belades sju fartyg med nyttjandeförbud runt om i världen. Sedan dess har fler stoppats, däribland i Sverige. Myndigheten och facket är mycket nöjda med resultatet.  I slutet av september fick Sven Save, Seko-ombudsman och inspektör vid Inter-nationella transportarbetarfederationen (ITF), ett sms från besättningen på det ryskflaggade bulk- fartyget Russa. Det stod […]

Läs mer

Enklare rapportering med MLC

En viktig del i arbetskonventionen är möjligheten för sjömän att klaga om något inte står rätt till ombord. Det säger Brandt Wagner, sjöfartsspecialist på International labour organization (ILO) i Genève.  Maritime labour convention är framför allt en sammanställning av tidigare konventioner, men innehåller också vissa nyheter. Bland annat har begreppet sjöman omdefinierats. – Tidigare konventioner […]

Läs mer

M/S Eckerö – besiktigad och godkänd

Läkarintyg, anställningsavtal, vilo-tider och hygien i byssan. Det är bara något av allt ska kontrolleras vid en MLC-certifiering. Men precis som de flesta andra svenskflaggade fartyg klarar M/S Eckerö besiktningen utan större problem. Transportstyrelsens inspektör, Mikael Andersson, slår sig ner på kaptenskontoret tillsammans med biträdande sjöpersonalchef, intendenten och befälhavaren. Han förklarar hur dagens MLC-besiktning kommer […]

Läs mer

Foresea

Erfarenhetsbasen innehöll den 18:e november 3 009 st. rapporter. Nedan ges ett exempel på en händelse som vid tillfället kanske känns odramatiskt och kan tyckas tillhöra ”en vanlig dag på jobbet”. Följderna av denna typ av enkla misstag kan dock ge oerhörda konsekvenser för såväl liv som materiel och miljö. Transportstyrelsen vill därför uppmärksamma att […]

Läs mer

Bristande insikt kan få allvarliga konsekvenser

En händelse där Transportstyrelsen reagerat på omständigheter och uppgifter är en grundstötning i Stockholm skärgård under sensommaren (se TS info 4/2013 händelse 3). Anledningarna är att: •Transportstyrelsen följer upp händels-er som kan kopplas till genomförda föreskriftsförändringar. I detta fall TSFS 2012:67 om vakthållning (med ändringar i TSFS 2012:114), där bland annat planering för varje resa […]

Läs mer

Felande ventil ledde till total black out

Vid arbete under gång med foder och kolv på den ena huvudmaskinen, började hett kylvatten att läcka okontrollerat med ”Black Out” som följd. Av ännu inte helt klarlagd orsak fungerade inte den nyligen översedda ventil som skulle separera kylvattnet mellan den maskin som underhölls och det övriga maskineriet (HM, HjM). Då kylvattentrycket försvann stoppade de […]

Läs mer

Laserproblematik inom sjöfarten?

Flyget har sedan flera år utsatts för belysning med laserpekare och problemen tycks öka. Hittills i år har det rapporterats 130 laserhändelser, motsvarande siffra för föregående år var 109. 2009 bildades en laserarbetsgrupp där Transportstyrelsen är en av 33 olika aktörer. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Tillbud-och-olyckor-statistik/Laserhandelser/ Ett fåtal rapporter har inkommit som visar […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing