Arkiv | SAN NYTT 2 2014

Sömnbrist – inte bara på bryggan

 Trötthet är inte bara ett problem bland nautiker. Långa arbetspass och sömnbrist förekommer även på andra avdelningar. Sjöingenjör Mårten Ohlsén berättar hur han jobbat dygn i streck med ytterst lite vila. Enligt forskare kan även byssan vara ett problemområde.  Trötthet bland bryggbefäl har varit i fokus i många år. Fartyg med endast två nautiker är […]

Läs mer

Martha – internationell ombordstudie om vaktgång och sömn

Svenska forskare deltar i det nystartade internationella forskningsprojektet Martha där olika vaktsystems påverkan på trötthetsnivån ombord ska undersök-as. Martha är en uppföljning av forskningsprojektet Horizion, där vaktsystem (sex om sex samt fyra åtta) studerades i simulatorer. Nu ska motsvarande undersökningar genomföras ombord. – Vi ska följa med fartyg i Europafart och långfart, mellan Europa och […]

Läs mer

Sömntabletter kan ge allvarliga bieffekter

Det förekommer att personal ombord tar receptbelagda sömnpreparat för att kunna sova bättre. Medlen kan dock ge bieffekter som försämrad reaktionsförmåga, minnesproblem och dåsighet. Vissa är också beroendeframkallande.  Transportstyrelsen har fått kännedom om att det till sjöss förekommer användning av sömnmedlet Stilnoct. Preparat-et är effektivt och snabbverkande, men har också en rad bieffekter som kan […]

Läs mer

Nominera till San-pris

I höst delar vi åter ut Sans arbetsmiljöpris. Om du känner till någon, person eller företag, som gör det där lilla extra för arbetsmiljön ombord, vill vi veta det. Skicka in ditt förslag till eva.ohlsson@transportgruppen.se.

Läs mer

Hållbart sjömansliv

Så skapar vi ett hållbart sjömansliv. Det är temat för höstens San-konferens. Konferensen hålls den 6 november 2014 i Göteborg och är som vanligt kostnadsfri. Mer information kommer, men eventuella frågor kan redan nu mejlas till eva.ohlsson@transportgruppen.se. 

Läs mer

Nyreviderad arbetsmiljöpärm stödjer det dagliga arbetet

Arbetsmiljö för sjöfart är en sammanfattning över arbetsmiljön ombord och hur arbetet till sjöss kan utföras på ett betryggande och hälsosamt sätt. Det är flera decennier sedan den första upplagan publicerades, men mycket har hänt sedan dess och varje år lägger en arbetsgrupp inom Sans styrelse ner ett omfattande revideringsarbete för att uppdatera innehållet. Arbetsgruppen […]

Läs mer

Sjömannens dag

Den 25 juni firas Sjömannens dag för fjärde året i rad. Dagen instiftades av IMO (International maritime organization) i syfte att öka kunskapen om alla dem som jobbar inom världssjöfarten och visa dem uppskattning. I år driver IMO en kampanj i sociala medier i samband med firandet. Ambitionen är att öka allmänhetens insikt om vilken […]

Läs mer

Reseplanering – Signifikant våghöjd m.m.

Transportstyrelsen har uppmärksammat några olyckor där man eventuellt inte helt tagit hänsyn till de yttre faktorer som påverkar resan. Bland annat har släp och pråmar tappats. Att av erfarenhet eller med hjälp av våghöjdsnomogram söka bedöma våghöjden med hänsyn till väderprognosen kan bli osäkert och tidsödande. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har en relativt […]

Läs mer

Snap-back-områden

SHK konstaterar att det finns flera publik-ationer för sjömän som innehåller vilseledande information om omfattningen av potentiella snap-back-områden. Bland dem finns en publikation som fanns tillgänglig ombord på Morraborg. I den finns en bild som också förekommer i en riktlinje utgiven av UK Maritime and Coastguard Agency, MCA. På bild 10 har snap-back-områdena ritats på […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing