Arkiv | SAN NYTT 3 2014

Löste problem med frost och rost på bildäck – Belönades av Sjömanshusstiften

Vintertid var miljön på Galaxys bildäck bedrövlig. Det blev kallt och halt för både besättning och passagerare och hydrauliken rostade. Lösningen blev en egen installation där värmeöverskott från kylvattensystemet ger en behaglig temperatur året om. Problem med utkylda bildäck var inget som serviceingenjör Daniel Turkowitch behövde bekymra sig för de första åren till sjöss. Som […]

Läs mer

Transportstyrelsens definition av säkerhetskultur

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr som beskriver Transportstyrelsens definition av säkerhetskultur och viktiga aspekter för en god säkerhetskultur. Bland annat innehåller den följande förenklade, övergripande definition av säkerhetskultur: ”Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur en organisation prioriterar och faktiskt […]

Läs mer

säkerhetskultur, säkerhetsutveckling och rapportering

Transportstyrelsen prioriterar i detta nummer att förtydliga de arbeten som pågår och har pågått inom sjösäkerhetsområdet. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för hur sjösäkerhetsarbetet bedrivs; allt från sjösäkerhetsarbetet hos individer ombord på fartygen till det arbete som sker inom ramen för internationella organisationer som IMO och EMSA.

Läs mer

Åtgärder för ökad tillbudsrapportering

Rapporteringen av tillbud inom sjöfarten är låg, där endast ett fåtal händelser rapporteras till Transportstyrelsen varje år. Information om tillbud är ett viktigt underlag för myndighetens proaktiva säkerhetsarbete, där trender kan analyseras och åtgärder vidtas innan det leder till en olycka. Transportstyrelsen har identi-fierat ett tiotal olika åtgärder för att öka rapporteringen vilket bland annat […]

Läs mer

Produktvarning och återkallande av nödsändare av märket GME EPIRB

Transportstyrelsen har blivit informerad om att nödradiosändare av märket GME EPIRB är behäftade med ett allvarligt fel och kanske inte fungerar i en nödsituation. Vi utfärdade därför en produkt-varning den 31 juli 2014. De modeller av GME EPRIB som produktvarningen och återkallelsen gäller är GME MT400, MT401 och MT403 EPIRB med serie- nummer mellan 50101000 […]

Läs mer

Ledarskap i danska Nyborg

I augusti höll San:s danska systerorganisation, Seahealth, sin årliga konferens i Nyborg. Och precis som tidigare år var 2014 års upplaga fantastiskt bra. Temat var ledarskap och det fanns ett smörgåsbord av spännande och intressanta föredrag att välja bland. Konferensen inleddes av Rasmus Dahlberg som talade om människan bakom olyckan och därefter var det bara […]

Läs mer

S.O.S – letar fartyg för ny forskning

Nystartade forskningsprojektet stress on ships – SOS syftar till att genom bättre förberedelser få befäl och manskap att vilja jobba kvar längre till sjöss. Ambitionen är att ge de blivande sjömännen bättre förståelse för arbetet och livet till sjöss redan under utbildningen. Utöver Sverige (via Chalmers tekniska högskola) deltar även Italien, Turkiet, Finland och Litauen […]

Läs mer

Bättre bemanning med ny resolution

Vi jobbar för en god arbetsmiljö. Problemen är många och medan vissa kan lösas kan andra bara reduceras. Reducerbara problemen är sådant som sjögång, vibrationer och buller. Till dem som kan lösas hör exempelvis för hög arbetsbelastning, trötthet och underbemanning. Frågan är hur vi går vidare med dessa lösbara problem. Att hög arbetsbelastning och lång […]

Läs mer

Ett år med MLC

Ett drygt år har passerat sedan sjömännens arbetsmiljökonvention, MLC, trädde i kraft 20 augusti 2013. Enligt arbetsmiljöhandläggare och fartygsinspektör, Mikael H Andersson, på Transportstyrelsen har en handfull fartyg på besök i Sverige belagts med nyttjandeförbud på grund av brott mot MLC. – Framför allt har det handlat om obet-alda eller felaktiga löner, berättar han. På […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing