Arkiv | SAN NYTT 4 2014

Arbetsrelaterade besvär ökar 

Var fjärde person anmäler någon form av besvär kopplat till arbetet, vilket är en ökning jämfört med 2012. Det visar en studie bland 16 000 arbetstagare som genomförts på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Stress, konflikter och andra psykiska problem dominerar och det är också den kategori som ökar mest, framför allt bland kvinnor. Näst vanligast är […]

Läs mer

Dålig arbetsmiljö – tidigare pension

Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön påverkar människors beslut att gå i pension före 65 års ålder. Det visar en ny kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket beställt. Faktorer som ökar risken att människor lämnar yrkeslivet i förtid är bland annat stress, dåligt socialt stöd, höga ljud och monotona arbetsuppgifter. Förtidspensionering är vanligast inom serviceyrken. (AV)

Läs mer

Buller värst för redan skadade 

Den som redan lider av hörselnedsättning är mer känslig för buller än normalhörande kollegor. Det visar en  avhandling från Linköpings universitet. Personer med hörselproblem blir i en bullrig miljö tröttare, har svårare att fatta beslut och har oftare problem i det sociala samspelet. I Sverige finns det cirka 800 000 personer med hörselnedsättning. (Arbetsliv)

Läs mer

Hjärtläkare: Träning skapar hållbara människor

Motion är inte bara bra för konditionen. Träning motverkar också en rad sjukdomar, ökar stresståligheten och minskar risken för konflikter. Det hävdade professorn och hjärt- och idrottsläkaren Mats Börjesson under ett anförande på Sankonferensen.  Träna är inte bara nyttigt, det är nödvändigt. I alla fall för den som vill leva ett långt och friskt liv. […]

Läs mer

Från skyddsutrustning till psykosociala frågor

Det är inte längre krav på arbetshandskar eller bristande tillgång på skyddsglasögon som huvudskyddsombud Martin Hulterström på M/S Nordlink brottas med. Istället har misstrivsel och samarbetsproblem blivit vanligare. Martin Hulterström förstod tidigt att en bra arbetsmiljö är viktigt för den som jobbar till sjöss. Redan på gymnasiet blev han upplyst om de problem och risker […]

Läs mer

Ytterligare åtgärder för att minska antalet olyckor

Det formella säkerhetsarbetet är givetvis viktigt, att lagar, regler och föreskrifter följs, att det finns ett ledningssystem med policy, rutiner, uppföljning, feedback, revisioner, certifiering och standarder. Detta räcker inte alltid, utan det informella säkerhetsarbetet som genomförs av engagerade individer, arbete i skyddsorganisationen, fackligt arbete, diskussioner och säkerhetskultur måste också stimuleras. En god säkerhetskultur kan ge […]

Läs mer

Internationell expertgrupp 

International maritime organization (IMO) tillsatte mycket snart efter olyckan en expertgrupp. Den utarbetade förslag till säkerhetsförbättringar för främst roro-passagerarfartyg men också för andra passagerarfartyg. Expertgruppens förslag lades fram för sjösäkerhetskommittén som fortsatte arbetet och förberedde en SOLAS-konferens. Vid konferensen, som hölls 1995, beslutades en mängd ändringar i SOLAS, varav de flesta trädde i kraft den […]

Läs mer

HUR SÄKER ÄR ARBETSMILJÖN OMBORD?

Under de senaste 20 åren har antalet inrapporterade arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom handelssjöfarten legat relativt stabilt med cirka två anmälningar per 100 aktiva sjömän per år. I dessa siffror ingår enbart de arbetsolyckor och arbetssjukdomar som resulterat i sjukfrånvaro eller dödsfall. De senaste åren har de vanligaste arbetssjukdomarna varit kopplade till exponering för buller, kemiska […]

Läs mer

Estoniaspecial

Under hösten kom första numret av Transporstyrelsens tidskrift Sjötendenser. I den lyfts bland annat sjösäkerhetsfrågor fram i ett bredare sammanhang och med djupare analyser. Första numret fokuserade på sjösäkerhetsarbetet i kölvattnet av Estonia-katastrofen. Nedan följer ett utdrag. På www.transporstyrelsen.se samt www.san-nytt.se finns Sjötendenser att läsa som pdf. Estonia och säkerhetskulturen Estoniaolyckan satte strålkastarljus på vad […]

Läs mer

Modernare sjösäkerhet 20 år efter Estonia

Väldigt mycket bättre, men fortfarande en hel del kvar att göra. Så sammanfattar Chalmersprofessorn och sjösäkerhetsexperten Olle Rutgersson säkerheten till sjöss 20 år efter Estoniakatastrofen. Natten den 28 september 1994 förliste passagerarfartyget Estonia i Östersjön på en resa mellan Tallin och Stockholm. 852 människor miste livet, varav 501 svenskar. Endast 137 överlevde. Olyckan är den […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing