Arkiv | SAN NYTT 1 2015

Fortsatt minskning av piratattacker

Under 2014 registrerades 245 piratattacker runt om i världen. Det är en nedgång med över 40 procent jämfört med rekordåret 2011, vilket till stor del beror på minskad piratverksamhet utanför Somalia. Totalt kapades 21 fartyg, 183 bordades och 13 besköts. Fyra besättningsmedlemmar dödades, 13 skadades och nio kidnappades. I januari skickade Försvarsmakten för fjärde gången […]

Läs mer

Skadade händer

Handhållna maskiner av olika slag orsakar skador på fingrar och händer. De allvarligaste olyckorna sker med bultpistoler, cirkelsågar och motorsågar medan slipmaskiner, borrmaskiner, skruvdragare och spikpistoler ligger bakom det största antalet skador. Det visar en studie från Arbetsmiljöverket. (AV)

Läs mer

Nya kemikalieregler

Första juni i år ska samtliga orange kemikaliskyltar vara utbytta mot vita. Beslutet togs för flera år sedan men båda varianterna har varit godkända under en övergångsperiod. Ändringen av kemikalieskyltar är en harmonisering mot FN:s regelverk och genomförs i hela EU till följd av ett nytt minimidirektiv. Samtidigt upphör Arbetsmiljöverkets föreskrift om härdplaster och införlivas […]

Läs mer

Hotell och restaurang granskas

Onda ryggar och psykiska besvär är vanliga orsaker till sjukskrivningar bland intendenturpersonal inom färjetrafiken. Nu ska forskare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar ta reda på vad som ligger bakom ohälsan och presentera lösningar för att minska sjuktalen. Intendenturen är den personalkategori som på passagerarfartyg är mest sjukskrivningsdrabbad.  Statistiken visar att bland annat onda ryggar och psykiska […]

Läs mer

HR-chef med hjärtat i rederiet

Transatlantic har genomgått stora förändringar. Rederiets HR-chef, Britta Stolt, säger att hon under hela transformeringen hållit fast vid bolagets generösa personalpolitik. Nu verkar man vara på väg ut ur krisen med personalhälsan i behåll.   Som så många andra inom sjöfarten drabbades Transatlantic hårt när finanskrisen slog till 2008. Bolaget var inne i en expansiv […]

Läs mer

Kränkningar och särbehandling ombord

Transportstyrelsen har genom media och kontakt med utbildningssamordnare uppmärksammat ett par fall där kvinnliga sjöfartsstudenter trakasserats. Det är Transportstyrelsen som har ansvaret när det gäller tillsyn över arbetsmiljön ombord på fartyg. Som en väsentlig del av tillsynsmyndighetens ansvar ingår att motverka och reagera mot överträdelser inom tillsynsområdet. (prop. 2000/01:139 s 123). Ur alla perspektiv är […]

Läs mer

För lite sömn hotar sjösäkerheten

I höstas genomfördes en vilotidskampanj inom Paris MOU-regionen (Europa och Nordamerika). Kampanjen pågick mellan första september och sista november och 4 041 fartyg inspekterades. Totalt registrerades 912 brister kopplade till vilotidslagen och 16 fartyg kvarhölls. Resultaten bekymrar Paris MoU:s generalsekreterare Richard Schiferli som skrev följande i ett pressmeddelande i januari i år. ”Otillräcklig vila för […]

Läs mer

Arbetsmiljöåret 2015

När vi inför det här numret av tidningen pratade med blivande sjömän var det glädjande att höra att de hade blivit så väl omhändertagna under sina praktiker, fått lära sig mycket och dessutom haft roligt. Men intervjuerna visade också att allt inte är som det ska. Mest uppseendeväckande var en matroselev som fått måla med […]

Läs mer

Ständiga förbättringar

Att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare är ett måste för den som vill ha bra personal. Det menar HR-företrädarna Anette Wugk och Martin Sander som jobbar hos två rederier inom vitt skilda segment. Anette Wugk är HR-chef på färjerederiet TT-Line AB. Fartygen går i trafik mellan Sydsverige och kontinenten. Samtliga ombord är […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing