Arkiv | SAN NYTT 3 2015

Den utsatte avgör vad som är kränkande

Vägen till välfungerande fartyg med sunda relationer går via befälen. Men när kränkningar sker är det också viktigt att den som blir utsatt tydligt säger ifrån. Det menar arbetsrättsjurist Naiti del Sante. I de grövsta fallen av sexuella trakasserier, som när någon tafsar eller använder könsord, råder ingen tvekan om vad som sker. Men många […]

Läs mer

Etik och moral i ny utbildning

Värdegrundsfrågor lyfts fram i en ny utbildning för sjömän som ska vara klar i början av nästa år. Den vänder sig till alla ombordanställda som har elever på sina fartyg. Det var länge sedan en sjöman på ett svenskt fartyg var synonymt med en heterosexuell, vit, medelålders man. Redan 1961 började första kvinnan på Sjömansskolan […]

Läs mer

Frågor och svar om sexuella trakasserier

Vad är sexuella trakasserier? Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier ord, kommentarer, närgångna blickar, ovälkomna komplimanger, anspelningar eller handlingar av sexuell natur. Det är den utsattes egen upplevelse som avgör om det handlar om sexuella trakasserier eller inte. Vart går gränsen? Den som kränker måste förstå att beteendet är oönskat och hur det upplevs för att […]

Läs mer

Enad bransch för bättre arbetsklimat

Ökad medvetenhet, mer stöd till utsatta och en ny handledarutbildning. Efter vinterns avslöjanden om sexuella trakasserier mot studenter ute på fartygen har branschföreträdarna gått samman och enats om en gemensam handlingsplan för att motverka den här sortens beteenden. I februari i år publicerades en artikel om en befälselev som utsatts för allvarliga sexuella trakasserier under […]

Läs mer

Dags att boka höstens San-konferens!

I en artikel på sidan tre konstaterar Svensk sjöfarts vd, Pia Berglund, att trakasserier och kränkningar inte hör hemma i en näring med ambitionen att vara en attraktiv framtidsbransch. Och det är bara att hålla med. Under höstens San-konferens sätter nämnden fokus på ungdomarna och vad som behöver göras för att möta deras förväntningar på […]

Läs mer

Maritim hälsa i Danmark

Som vanligt var utbudet stort under arbetsmiljökonferensen i danska Nyborg. Efter noga övervägande valde jag att gå på följande: The Health Life Cycle of the Filipino Seafarer. Doktor Antonio Abaya, forskare på Healt Metric INC, har under fem års tid studerat ohälsa bland filippinska sjömän. Av 6000 sjukavmönstringar visade det sig att hjärtproblem låg högst […]

Läs mer

Snabbguide för arbetsmiljöproblem

Har du ett arbetsmiljöproblem, men vet inte vart du ska vända dig för att få hjälp? Då kan du gå in på arbetsmiljöverkets hemsida och ta del av deras snabbguide. Den visar snabbt och enkelt hur du går tillväga och vem du ska vända dig till. www.av.se. Skriv sedan snabbguide till arbetsmiljö i sökrutan.

Läs mer

Följetong om systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket har låtit producera 13 olika filmer om systematiskt arbetsmiljöarbete (sam). Den första filmen är en animerad kortfilm som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver vad sam innebär. Övriga tolv filmer handlar om de tolv paragraferna i föreskriften. Filmerna är en del i Arbetsmiljöverkets fyraåriga handlingsprogram, som syftar till att förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

”Bra stämning ökar säkerheten”

Trivs besättningen blir arbetet inte bara roligare utan också säkrare. Det menar sjökapten Anneli Borg som under sina 13 år på ACL:s Atlantic Companion lagt stor vikt vid att alla ombord ska må bra. Som nyutexaminerad från Sjöfartshögskolan i Göteborg började Anneli 2002 som andrestyrman på Atlantic Companion. Där blev hon kvar i över ett […]

Läs mer

Träning ger färre belastningsskador

Belastningsskador är vanligt bland svenska arbetstagare. Värst drabbade är de som sysslar med tunga lyft och har krävande arbetsställningar, men även monotona rörelser och för mycket stillasittande ökar risken för skador. Nu visar en kunskapssammanställning, genomförd på uppdrag av Arbetsmiljöverket, att fysisk träning minskar risken för besvär i leder och muskler.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing