Arkiv | SAN NYTT 4 2015

Osäker färd när drogerna styr

Ombordanställda med missbruksproblem utgör en risk för både sig själva och sina kollegor. Det sa danske överläkaren i psykiatri, Henrik Rindom, som berättade om olika sorters beroenden och drogers starka drivkraft. Att utveckla ett beroende kan gå snabbt. Likaså att bli av med det – fysiologiskt vill säga. Att bli kvitt det psykiska beroendet är […]

Läs mer

Vinnaren av San-priset 2015: ”Jag älskar mitt jobb”

Att kunna hjälpa de som mår dåligt är drivkraften bakom personalhandläggare Monica Öbergs gedigna engagemang. I oktober fick hon ta emot Sans arbetsmiljöpris för sina uppskattade insatser hos Rederi Eckerö Sverige AB. Som ålänning och med en pappa och bror till sjöss var steget in i sjöfartsbranschen inte långt för ekonomiutbildade Monica Öberg. 1987 började […]

Läs mer

Nycklar till friska företag

Stöd, uppmuntran och bra chefer är framgångsfaktorer för företag som vill minska psykisk ohälsa bland sina anställda. Det menade psykolog och organisationskonsult Stefan Blomberg. Psykisk ohälsa är den sjukskrivnings-kategori som ökat mest i samhället under senare år, också inom sjöfarten. Exakt vad det beror på är oklart även om man misstänker att stress och återkommande […]

Läs mer

Säker städning

Städpersonal ombord på färjor har ofta ett tungt och stressigt arbete, en arbetssituation de delar med många städare iland. Nu har arbetsmiljö-organisationen Prevent utvecklat en webbplats med tips om hur man kan underlätta städarbetet och den vänder sig till såväl städare som chefer. Läs mer på http://www.prevent.se/allt-om-stad/

Läs mer

Ladda ner om kemikalier

Nu kan du ladda ner Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om hygieniska gränsvärden som börjar gälla den första juni 2016. Afsen heter 2015:7 och innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden. Enligt Arbetsmiljöverkets uppskattning finns cirka 550 företag som hanterar ämnen som omfattas av de förändrade gränsvärdena. Förändringen är en EU-anpassning. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf

Läs mer

Ny föreskrift om social arbetsmiljö

Vi var många arbetsmiljömuppar som utbrast ”Äntligen!” när det blev klart att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö börj-ar gälla den 31 mars 2016. Syftet med de nya reglerna är att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att minska den arbetsrelater-ade ohälsan. Reglerna förtydligar vilka organisatoriska och sociala faktorer som ska vara en del av […]

Läs mer

Låt hela besättningen vara med Sjöfartsforskare om att skapa säkrare fartyg

När en olycka inträffar läggs skuld-en ofta på den mänskliga faktorn. Men Gesa Praetorius vid World Maritime University i Malmö arbet-ar för att skapa säkrare fartygs-miljöer genom bättre fartygsdesign och tydligare organisation. Gesa Praetorius har under flera år arbetat inom sjöfartsforskningen med att studera förhållandet mellan människa, teknik och organisation. Att fartygsmiljön inte alltid är […]

Läs mer

Svensk sjöfarts vd: ”Det ljusnar vid horisonten”

En hållbar sjöfart som gynnar alla. Under den rubriken talade Svensk sjöfarts vd, Pia Berglund som menade att hänsyn måste tas till såväl sociala villkor som miljö och ekonomi. Pia Berglunds utgångspunkt var att svensk sjöfart är bra men kan bli ännu bättre. Enligt internationella index och listor ligger Sverige bland de främsta, som hos […]

Läs mer

Arbetsolyckor inom driften kartlagda

Risken att drabbas av en arbetsskada är tre gånger så hög för däcks- och maskinrumspersonal som för landanställda. Det visar en kartläggning av arbetsskador som utförts på uppdrag av Sjöfartens arbetsmiljönämnd. Under åren 2011 till 2013 inträffade 192 allvarliga arbetsolyckor (minst en dags sjukskrivning) bland driftspersonal ombord på svenskkontrollerade fartyg. Fallolyckor vanliga Det är tre […]

Läs mer

Sanpriset 2015 – Monica Öberg, Rederi Eckerö

Juryns motivering Mottagaren av årets Sanpris beskrivs som en ovärderlig resurs i det rederi hon arbetar. Hon är en stor humanist som med mycket värme och medmänsklighet håller samman rederiets samtliga rehabiliterings- och arbetsträningsärenden på ett föredömligt sätt. Regelverken kan hon utan och innan, och hon är totalt orädd inför att ifrågasätta regler och myndighetspraxis […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing