Arkiv | SAN NYTT 1 2016

Välgörande fikapaus

Forskare är idag överens om att livsstilen avgör hur vi mår och hur länge vi lever. Ärftliga faktorer står endast för tio procent. Det skriver tidningen Arbetsliv. Bertil Marklund, professor i samhällsmedicin och hälsa vid Göteborgs universitet, har sammanställt forskningsresultat som bevisligen leder till längre och friskare liv. Dit hör bland annat fikapauser på jobbet […]

Läs mer

Femårsplan för bättre arbetsmiljö

Ett nationellt centrum för arbetslivsforskning, ett forum för dialog med arbetsmarknadens parter och ett dussintal nya uppdrag till Arbetsmiljöverket. Det är något av innehållet i regeringens femåriga arbetsmiljöstrategi. Ett syfte med strategin är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Läs mer

Foster i magen uppfattar buller

Risken för hörselskador hos nyfödda ökar om mamman under graviditeten arbetar i bullriga miljöer. Det visar ny forskning vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Framför allt är det lågfrekvent buller som tenderar att nå fram till fostret. (LS)

Läs mer

Dansk sjöfart mot sexuella trakasserier

Nästan 80 procent av alla kvinnor som jobbar på danska fartyg har någon gång under sin karriär utsatts för sexuella trakasserier. Det visar en undersökning från 2015. Nu samlas branschen för att ta tag i problemen. Precis som i Sverige har sjöfarten i Danmark uppmärksammat problem med sexuella trakasserier ombord. Enligt en undersökning, stöttad av […]

Läs mer

Goda relationer skapar säkrare fartyg

Familjär stämning, delaktiga besättningar och svensk flagg. Det tror Ingvar Lorensson, Donsötanks nya vd, bidrar till trivseln på fartygen. – Alla vi iland som jobbar med driften är själva sjömän. Vi vet vad det innebär att arbeta ombord, säger han. Inom tanksjöfarten är begrepp som säkerhet och kvalitet särskilt viktiga. Oljebolagen är känsliga för fel […]

Läs mer

Kolmonoxidförgiftning

Brandlarmet utlöstes i maskinrummet på en mindre färja. En besättningsman sprang ner för att undersöka orsaken och exponerades då för rök eftersom maskinrummet var rökfyllt. En dryg timme senare började besättningsmannen må dåligt med huvudvärk, illamående, synrubbningar och högt blodtryck. Han fördes akut till sjukhus där man konstaterade kolmonoxidförgiftning. Ett sätt att undvika den här […]

Läs mer

Risker vid lasthantering med kran

Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid lasthantering med kran på bulk- och torrlastfartyg. I samband med lossning av timmer ur lastlucka nummer två på ett fartyg, var kranen tvungen att svänga över lastlucka nummer ett för att nå kajen. En besättningsman höll på med rengöring av lastrum ett när kranen svängde över […]

Läs mer

Olyckor vid förtöjning

Transportstyrelsen har uppmärksammat ett antal händelser som inträffat vid förtöjning. En olycka inträffade när ett mindre passagerarfartyg skulle förtöja. Då fartyget närmade sig den planerade förtöjningsplatsen ombads fartyget av personer på kajen att förtöja längre ut. Den nya förtöjningsplatsen låg i 90 graders vinkel mot den tidigare planerade vilket medförde att fartyget fick vinden rakt […]

Läs mer

Egenkontroll – ett proaktivt verktyg

Ett enkelt sätt att öka medvetenheten och vaksamheten ombord är att använda sig av egenkontroll. Inom kärnkraftsindustrin använder man till exempel begreppet STARK, vilket är ett förhållningssätt med grunden i egenkontroll och en slags arbetsmodell för att göra saker i rätt ordning och på ett strukturerat sätt. Andra arbetsmetoder som kan användas är till exempel […]

Läs mer

Prenumerera på säkerhetsinformation

Fyra gånger om året sammanställer Transportstyrelsen information om säkerhetsrelaterade händelser (publiceras även i San-nytt). Från och med i år kan den som önskar skaffa en egen prenumeration och därmed få informationen skickad direkt till sin inkorg. Gå in på http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-webbplatsen/prenumerera-pa-information/ och anmäl ditt intresse.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing