Arkiv | SAN NYTT 2 2016

Helhetsgrepp för bättre hälsa

Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ska leda till hälsosammare arbetsplatser. Nästa år väntas föreskriften träda i kraft inom sjöfarten men Transportstyrelsen uppmanar alla rederier att införa den redan nu. Efter flera år av stigande sjuktal på grund av stress, mobbning och andra socialt kopplade faktorer, sjösatte Arbetsmiljöverket den 31 mars en ny […]

Läs mer

Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen

I samband med att den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft har Arbetsmiljöverket producerat en film om social ohälsa. Filmen handlar om människor som drabbats av utbrändhet där personliga berättelser varvas med kommentarer från stressforskare, läkare och arbetsekonomer. Se filmen på https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/

Läs mer

Börja arbeta med social ohälsa

I Arbetsmiljöverkets broschyr Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön- viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö lyfts ett antal frågor fram som kan användas som stöd i arbetet med sociala arbetsmiljöfrågor. Här är några av dem: Finns kunskap om att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande sär-behandling och i så fall hos vilka? Hur ser man […]

Läs mer

Unga mest drabbade

Inom sjöfarten är långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa vanligast bland intendenturpersonal på passagerarfartyg. Det visar preliminära resultat från en pågående arbetsmiljöstudie. Servicepersonal ombord på färjor har ofta en påfrestande arbetsmiljö. Tempot är högt och uppgifterna många gånger tunga samtidigt som man förutsätts vara social och trevlig och ge passagerarna bästa möjliga service. Intendenturen […]

Läs mer

Socialt stöd kan motverka smärta

Bra ledarskap, stöd från kollegor och anpassning av arbetsuppgifter. Det är de viktigaste faktorerna för att den som lider av smärta i rörelseorgan ska kunna fortsätta jobba. Det visar en ny studie från finska Arbetshälsoinstitutet, som tidningen Arbetsliv skriver om. Bakom studien står docent Päivi Leino-Arjas. Hon konstaterar att smärta i rörelseorgan är den vanligaste […]

Läs mer

Boka Sankonferens!

Om du inte redan bokat dig till höstens San-konferens är det hög tid att göra det nu. Temat för dagen är Organisatorisk och social arbetsmiljö – en utmaning för sjöfarten och kommer vi att bland annat tipsa om hur den nya föreskriften kan införlivas i arbetet ombord. Självklart kommer vi också att uppmärksamma Sans 60-årsfirande […]

Läs mer

Välförtjänta arbetsbelöningar

Att besättningarna är rederiernas viktigas-te resurs blir sällan så tydligt som under Sjömanshusstiftelsens belöningsdagar. När Stiftelsen höll sin senaste högtidsdag i mitten av maj på Fotografiska museet i Stockholm, delades inte mindre än 29 olika arbetsbelöningar ut. Spännvidden av innovationer var stor med allt från utbildningar och mobila flaskställ till sinnrika verktyg och förbättrad luftkvalitet. […]

Läs mer

Tema stress på världsdag för hälsosammare arbetsplatser

Stress och social ohälsa är ett bekymmer  i ett stort antal länder. Det visar rapporten Workplace stress: a collective challenge som Internationella arbetarorganisationen (ILO) presenterade i samband med Världsdagen för säkerhet och hälsa i arbetet den 28 april. Rapporten är en sammanställning av forskningsresultat om stress och social ohälsa på arbetsplatser runt om i världen […]

Läs mer

Risker vid navigering i skärgård med nedsatt sikt

Transportstyrelsen vill presentera två fall av felnavigering i skärgårdstrafik som belyser vikten av att ha god kunskap om den navigationsutrustning som finns ombord, att navigationsutrustningen hålls i gott skick och fungerar som den ska samt att man planerar sin resa noggrant även om besättningen är väl känd med farvattnet och omgivningen. Fall 1 I det […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing