Arkiv | SAN NYTT 3 2016

Beröm minskar sjukskrivningar

Chefer som visar uppskattning är ett billigt men effektivt bidrag till att motverka långtidssjukskrivningar. Beröm har särskilt tydlig effekt på medarbetare som lider av sömnsvårigheter. Det visar en ny dansk studie vid NFA (Nationella centret för arbetsmiljöforskning) som omfattade drygt 10 000 slumpvis utvalda personer. (Arbetsliv)

Läs mer

Inga skadade vid fartygsbrand

Första september utbröt en brand ombord på Stena Spirit mellan Karlskrona och polska Gdynia. Det var en lastbil på bildäck som fattade eld en halvtimme innan färjan anlände till Polen. Passagerarna samlades på däck medan besättningen släckte branden. Ingen person kom till skada. Vad som orsakade branden är ännu oklart. (Sjöfartstidningen)

Läs mer

MLC-kampanj 2016

Paris MOU genomför en tre månader lång inspektionskampanj för att undersöka efterlevnaden av ILO:s arbetsmiljökonvention som trädde ikraft 2013. Kampanjen startade första september och ska pågå under tre månader. Genom särskilt framtagna frågeformulär ska allt från löner till kost och hytter undersökas. (Paris MOU)

Läs mer

Huvudskyddsombud Catarina Persson

Med rättvisan som drivkraft Catarina Persson trivs i rollen som huvudskyddsombud, men klimatet ombord har hårdnat och uppdraget blivit allt tyngre att hantera. Nu hoppas hon på bättring med en nybildad arbetsgrupp.  Catarina Persson, som arbetar i intendenturen på Birka, säger att hon alltid varit rättvisemärkt. Redan som barn leddes hon av en inre önskan […]

Läs mer

Laurin Maritime satsar på San-blocket

På flera av Laurin Maritimes fartyg används Sans arbetsmiljöblock flitigt. Nu får ännu fler av rederiets ombordanställda tillgång till blocket i ett försök att ytterligare öka rapporteringen, främst av nästan-olyckor och förbättringsförslag.    Hos San kan rederier kostnadsfritt beställa arbetsmiljöblock för rapportering av förbättringsförslag, incidenter och olyckor. Avsikten med blocket är att underlätta informationsflödet mellan […]

Läs mer

Sverige bästa flaggstat

Fartyg under svensk flagg är bäst på att leva upp till internationella regler om sjösäkerhet och sjöfartsskydd. Det enligt organisationen Paris MOU som varje år sammanställer resultat av hamnstats-   kontroller runt om i Europa och publicerar i tre listor: vit, grå och svart. Flaggens placering beror på antalet uppdagade brister och kvarhållna fartyg i […]

Läs mer

Intendenturpersonalens arbetsmiljö

En fråga som varit på tapeten i många år är den tilltagande stressen bland intendenturpersonalen. Tempot ökar och sjukskrivningarna likaså. Samtidigt har vi ett växande problem med Försäkringskassan som slutar att betala ut sjukpenning till dom sjuka med hänvisning till att dom kan ta arbete någon annanstans. Var dessa jobb skulle finnas berättar dom dock […]

Läs mer

Lönsamt bygga arbetsmiljövänligt

Funktionellt, lättarbetat och miljövänligt var ledorden när bröderna Peterson i Västra Frölunda fick chansen att bygga nytt. Idag, elva år senare, konstaterar de att satsningen även lönat sig ekonomiskt. När tankrederiet BRP:s vd, Mattias Peterson, och hans två bröder för första gången fick möjlighet att beställa ett nytt fartyg i början av 2000-talet, visste de […]

Läs mer

Välfungerande samarbete på Fox Sunrise

Fartyget är byggt med hänsyn till dem som ska arbeta ombord och i besättningen är inställningen att alla hjälps åt. Det skapar en bra arbetsmiljö på BRP:s bunkerfartyg Fox Sunrise, trots tvåvaktssystem och periodvis högt tempo. Mörkret har sänkt sig över Trelleborgs hamn. Enstaka måsar blänker vita mot den svarta kvällshimlen och det småduggar. Matros […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing