Arkiv | SAN NYTT 4 2016

Åldersfokus på arbetsmiljöriksdag

Årets arbetsmiljöriksdag hölls den 28 oktober i Stockholm under rubriken Friska arbetsplatser för alla åldrar. Det handlade om att bättre ta tillvara de fördelar som olika åldrar medför och att förebygga åldersrelaterade begränsningar i yrkeslivet. Arbetsmiljöriks-dagen är ett årligt återkommande event och arrangeras av Arbetsmiljöverket. (Arbetsmiljöverket)

Läs mer

Förhöjd cancerrisk bland sjömän

Män till sjöss löper fortfarande större risk än övriga befolkningen att insjukna i cancer, även om skillnaderna kraftigt minskat. Ombordanställda kvinnor har bättre cancerprognos än landanställda. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Drygt en tredjedel av alla svenskar kommer under sin livstid att drabbas av någon form av cancer. För män som jobbar till […]

Läs mer

Håkan André – Ger utsatta sjömän en röst

Under våren har ITF-inspektören Håkan André avslöjat ett stort antal bekvämlighetsflaggade fartyg som sysslar med dubbel bokföring. I oktober belönades han med San:s arbetsmiljöpris för sitt idoga arbete. Håkan André hade arbetat i Norrköpings hamn sedan tonåren när Seko sjöfolk frågade om han ville börja som inspektör för Internationella transportarbetarfederationen (ITF). Nu är han inne […]

Läs mer

Information om räddningsvästar

Statens haverikommission (SHK) har uppmärksammat hur flytvästar fungerar i olika förhållanden, vikten av underhåll och kunskap om för- och nackdelar med olika sorters flytvästar. Nedan text är tagen direkt från SHK:s slutrapport RS 2016:08 Öring med pråmförlisning i Göta älv. Texten har kortats något. 2.12.1 Deplacerande flytvästar En deplacerande flytväst är tillverkad av syntetiska material […]

Läs mer

Klämskador på händer och armar

En vanligt återkommande olycka inom sjöfarten är klämskador på händer och armar i samband med lastning, förtöjning, underhållsarbete både i maskin och på däck och även inom intendenturen. Klämskador kan leda till stora konsekvenser för den drabbade i form av amputation, minskad rörelseförmåga och längre sjukskrivningstider. Vi har tittat på statistik mellan 2011 och 2016 […]

Läs mer

Enkel vibrationsmätning

Vid årsskiftet kommer en nya apparat för mätning av vibrationer, en så kallad smartvib, ut på marknaden. Stor som en tändsticksask läser den med hjälp av en sensor av alla former av vibrationer, såväl från handhållna verktyg som helkroppsvibrationer. Signalerna skickas sedan vidare till en app i mobiltelefonen där resultatet redovisas och kan jämföras med […]

Läs mer

Heffaklumpsjakt i nätverksdjungeln

Sjöfarten är världens kanske mest globaliserade bransch, det ligger liksom i sakens natur och har så varit sedan vi började frakta gods och människor. Men med tiden har inte bara fartyg och teknik utvecklats, det har även skett stora organisatoriska förändringar inom sjöfartsnäringen, på land såväl som till sjöss. På den internationella marknadsplatsen köps och […]

Läs mer

”Målen är nyckeln till framgång”

För att lyckas med den nya föreskriften behövs tydliga mål och konkreta handlingsplaner. Det menar Charlotte Råwall, organisationspsykolog vid PBM. Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö är framför allt en sammanslagning av redan befintliga föreskrifter. En nyhet är dock kravet att upprätta mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och enligt Charlotte Råwall är just […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing