Arkiv | SAN NYTT 3 2017

Indonesien anammar MLC

Den tolfte juni ratificerade Indonesien ILO:s arbetsmiljökonvention (MLC). Därmed har 83 länder anslutit sig till konventionen som reglerar en lägsta nivå för levnadsstandard ombord och villkor för sjömän. Cirka 150 000 indonesiska sjömän jobbar på fartyg världen över och landet har en inhemsk flotta på 15 miljoner grosston. (ITF)

Läs mer

Osund konkurrens äventyrar arbetsmiljön

En av fyra arbetsgivare inom trans-portsektorn uppger att de skulle ha svårt att överleva om de följde gällande regler. Det här visar en undersökning från Arbetsmiljöverket. Totalt deltog 3200 arbetsgivare inom fyra branscher där transport och bygg var mest utsatta. Undersökningarna är en del av ett större arbete för att motverka osund konkurrens som kan […]

Läs mer

Bättre arbetsmiljö under EU-flagg

EU-kommissionen vill att EU ska stärka arbetsvillkoren för sjömän på EU-flaggade fartyg. Bland annat handlar det om bättre skydd för sjömän på fartyg som av ekonomiska skäl överges av sina ägare i utländska hamnar liksom ett ökat skydd för den som drabbats av långtidssjukskrivning på grund av arbetsskada. (Safety for sea)

Läs mer

Sjökapten Patrik Jönsson – Sjöfartsanalytiker med fokus på säkerhet

Att säkerheten måste sättas främst i allt arbete ombord, var något som sjökapten Patrik Jönsson insåg tidigt i karriären. Numera driver han frågor om sjösäkerhet och arbetsmiljö på Transportstyrelsen. Patrik Jönsson konstaterar att alla sjömän har två roller. Den ena är de dagliga arbetsuppgifterna med lastning och lossning, matlagning, städning, navigering eller vad annat befattningen […]

Läs mer

Enkät om social arbetsmiljö

Arbetsmiljöorganisationen, Prevent, har tagit fram en enkät för undersökningar av den psykosociala arbetsmiljön. Den omfattar frågor om allt från arbetsmängd och möjligheter att påverka till stödet från chefer och allmän trivsel. Enkäten finns att hämta på Prevents hemsida. Här finns också en kortare enkät om stress (www.prevent.se/enkät-stress) liksom mallar för riskbedömningar och handlingsplaner.

Läs mer

Ergonomi ombord på film

Ägna inte hela din ledighet till återhämtning för att orka med nästa törn. Det är budskapet i de sju kortfilmer om ergonomi som Sans danska systerorganisation, Seahealth, låtit producera. Filmerna tar sig an områden som tunga lyft och obekväma arbetsställningar och ger råd om vad man bör tänka på. http://www.seahealth.dk/side/ergonomi-film.

Läs mer

Lekfull arbetsmiljökonferens i Lund

I augusti var det Sveriges tur att arrangera Nordens största arbetsmiljökonferens som varje år anordnas av Nordiska Ergonomi och human factorssällskapet (NES). Lunds universitet stod värd på temat Joy at work och närmare 150 deltagare från 19 länder såg till att hålla arbetsglädjen på topp! Den tre dagar långa NES-konferenserna kännetecknas av en härlig blandning […]

Läs mer

Säkerhetsexpert efterlyser:
 Djuplodande riskanalyser och bättre design

Att förtöja är ett av de farligaste arbetsmomenten ombord och varje år inträffar allvarliga olyckor i 
samband med hamnanlöp. Men djuplodande riskanalyser och bättre fartygsdesign kan minska antalet skador. Det menar Ylva Bexell, sjökapten och tidigare medarbetare vid Statens haverikommission, SHK. Den tredje juli 2011 omkom en överstyrman ombord på det holländska lastfartyget Morraborg i […]

Läs mer

Val av tross gör stor skillnad

Var noga med att välja rätt tross till ditt fartyg. Det säger Thomas Linkruus som arbetat med trossar i snart 30 år. Den första frågan man bör ställa sig när det är dags att införskaffa nya förtöjningstrossar är: ”Vad behöver jag till just det här fartyget?” Fartygets storlek, vilken kapacitet pollare och spel har, om […]

Läs mer

Sunt ledarskap på poopen

På Silja Galaxy är lugna och metodiska förtöjningar en säkerhetsfråga. – Kör man en hetsig ledarstil blir folk rädda och vågar inte ta initiativ. Då kan det bli farligt, säger överstyrman Martin Söderberg. När vi kommer ner till poopen, förtöjningsplatsen i fartygets akter, en dryg halvtimme innan ankomst har trossarna redan dragits fram och kontrollerats. […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing