Arkiv | SAN NYTT 4 2017

Ny arbetsmiljömyndighet

I januari 2018 öppnar en ny arbetsmiljömyndighet. Syftet är att stärka kunskapen om arbetsmiljön såväl nationellt som internationell och skapa en aktör som kan utvärdera den förda arbetsmiljö-politiken. Myndigheten ska också stödja det praktiska arbetet på arbetsplatser. 18,8 miljoner kronor har avsatts till den nya myndigheten som placeras i Gävle. (Regeringskansliet)

Läs mer

Varning för portabla stegar

Flera allvarliga olyckor har skett med portabla stegar ombord. Senast blev en besättningsman förlamad efter att stegen han stod på välte. Nu uppmanar försäkringsbolaget Steamship Mutual P&I Club till försiktighet vid användning av portabla stegar. Gör riskbedömningar, säkra stegen både upp- och nertill och kontrollera hur mycket vikt den klarar av, lyder några av råden. […]

Läs mer

Bättre ledarskap på hierarkiska arbetsplatser

När olyckan är framme ställs ledarskapsförmågan på sin spets, men grunden för ett välfungerande chefskap läggs i vardagen. Det säger psykolog Per Calleberg som jobbar med ledarskap och krishantering inom bland annat sjöfarten. Siste talaren under årets San-konferens var Per Calleberg från konsultbyrån Brolinwestrell. Han är specialiserad inom ledarskap och krishantering liksom medförfattare till boken […]

Läs mer

San-pristagare 2017 – Behärskar konsten att omsätta teori i praktik

Trots doktorstitel, uppskattad utbildare och flerfaldig pristagare ser Cecilia Österman sig i första hand som sjöman. Kanske är det orsaken till hennes förmåga att omsätta forskningsresultat till praktiska åtgärder ombord. Att årets San-pristagare kan sjöfartsbranschen och gjort mycket för arbetsmiljön framgår av hennes digra meritlista. Hon är sjöingenjör med tolv år till sjöss, har jobbat […]

Läs mer

Klämskada vid förflyttning av kran på däck

I samband med rengöring av lastrum på en torrlastare skulle överstyrman och en matros öppna några luckor till lastrummen med hjälp av en luck-kran. Kranen rör sig på spår längs med fartyget och manövreras från toppen av kranen på styrbord sida. Det finns alltid en besättnings- man på babord sida av kranen eftersom sikten från […]

Läs mer

Medvetslös vid arbete i tank

I samband med att ett fartyg låg på varv skulle en tank ytbehandlas invändigt. Manluckan hade varit öppen en längre tid och arbete hade utförts i tanken vid flera tillfällen. Tanken var därmed ventilerad och godkänd för arbete. Två av varvets inhyrda arbetare beträdde tanken för att måla insidan. En stund senare hörde fartygets besättning […]

Läs mer

Falska och trasiga lotslejdare

Transportstyrelsen har gått ut med en Safety Alert om att falska MED-certifikat på lotslejdare är i omlopp. Förfalskningen är utfärdad inom ramen för det marina utrusningsdirektivet 2014/90/EU och rattmärkningen. Bureau Veritas Marine & Offshore SAS har inte utfärdat detta MED-certifikatet och tillverkare är inte Marine Safety Supplies Ltd. Om en lotslejdare med certifikat av denna […]

Läs mer

Fast släckutrustning

Transportstyrelsen har fått in två rapporter om fast släckutrustning som inte fungerar som de ska. I det ena fallet har Trans-portstyrelsen gått ut med en Safety Alert. Problemet där var att en nyare modell av munstycke till sprinklersystemet inte riktigt passar i de äldre fästena. Det kan leda till att fullt tryck i systemet inte […]

Läs mer

Likabehandling – högaktuell utbildning

Undrar du hur sjöfartsbranschen bemöter Metoo-kampanjen? En åtgärd som inleddes redan förra året var att utveckla en utbildning för att motverka sexuella trakasserier, mobbning och andra kränkningar. Den blev klar i april i år och sedan dess har över 2 000 personer, varav en majoritet på svenskkontrollerade fartyg, genomfört den. – Med tanke på att […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing