Arkiv | SAN NYTT 3 2018

Reviderad skrivelse om trötthet

IMO:s (International maritime organization) rekommendationer om trötthet ombord (fatigue) antogs 2001. Efter 17 år är nu skrivelsen på väg att revideras och under ett subkommittémöte i mitten av juli enades man om förslag till nya formuleringar. Dessa ska nu behandlas under MSC-mötet (maritime safety committee) i december. (LS)

Läs mer

Sjöfartskvinnornas år

Temat för Världsjöfartens dag 2019 är, Stärk kvinnorna i den maritima industrin. Avsikten är att lyfta fram kvinnor som är verksamma inom sjöfarten, vilken roll de spelar och peka på vikten av jämlikhet i branschen. IMO har stöttat bildandet av sju regionala organisationer för kvinnor. Dessa återfinns i Afrika, Asien, Karibien, Latinamerika, Mellanöstern och Söderhavsöarna. […]

Läs mer

Eva Ohlsson håller ordning på San

I femton år har Eva Ohlsson på Sarf arbetat med sjöfart och arbetsmiljö. Hon konstaterar att de ”mjuka frågorna” fått mer utrymme under senare år samtidigt som hennes egen tjänst blivit friare och mer ansvarsfylld. Eva Ohlsson hade jobbat som vd-sekreterare i över tio år när hon 1995 sökte sig till sjö-farten. De första åren […]

Läs mer

Arbetsmiljö på nätet

Är du intresserad av arbetsmiljöfrågor och vill läsa mer om olika ämnen? I så fall har vi i San några användbara tips på lättsamma och informativa webbplatser, utöver vår egen hemsida san-nytt.se. Sans danska systerorganisation, Seahealth, lägger ut mycket information i olika sjöfartsrelaterade ämnen och texterna finns på både danska och engelska. En annan intressant […]

Läs mer

”Alkoholen inte enda problemet”

Under sommaren har vi nåtts av två rapporter om att alkohol varit inblandat vid två grundstötningar. Även Haverikommissionens rapport om Atlantics grundstötning förra året, pekar i samma riktning. I Atlanticrapporten uppmärksammades även ett annat stort problem, sömnbrist. Alkohol och att föra fram fartyg hör inte ihop, där är vi alla överens. I Sverige finns sedan […]

Läs mer

Arbetsmiljöverket varnar för vattenbaserad färg

Vattenbaserade färger har visat sig vara betydligt mer hälsovådliga än man tidigare trott. Omfattande europeisk forskning, där även Sverige deltagit, visar att vattenbaserad färg innehåller stora mängder konserveringsmedel varav flera är mycket allergiframkallande. Den som utvecklat allergi riskerar inte bara att få problem i arbetet. Det kan också påverka privatlivet eftersom dessa konserveringsmedel även förekommer […]

Läs mer

Icke godkända elprodukter kan orsaka allvarliga problem ombord

På ett fartyg kan en felaktig elinstallation eller montering av icke godkänd elektronisk utrustning få ödesdigra konsekvenser. Transportstyrelsen planerar att ta fram ett regelverk för kontroll av de landbas-erade elföretag som utför elarbeten till sjöss, något som idag saknas. – För seriösa företag som har erfarenhet av fartyg är det här inga problem, de klarar […]

Läs mer

Elsystemen på Gotlandia II slits hårt

Sommartid har Gotlandias elingenjörer fullt upp. Under gång handlar det mest om att laga utrustning som går sönder på passagerardäcken medan det planerade underhållet tas omhand till kaj under tidiga morgnar. Det är ännu en strålande sommardag när HSC-fartyget Gotlandia II lämnar kajen i Nynäshamn för avgång mot Visby. Den här tiden på året går […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing