Arkiv | SAN NYTT 4 2018

Över 100 gisslantagna

Under årets första nio månader rapport-erades 156 piratattacker och väpnade rån mot fartyg runt om i världen. Det kan jämföras med 121 attacker under motsvarande period förra året. Det här uppger ICC/IMB på sin hemsida. Totalt drabbades 107 fartyg, varav 13 blev beskjutna och 112 sjömän togs som gisslan. Värst utsatta är fartyg i farvattnen […]

Läs mer

Bättre sam-arbete

Under ledning av Transportstyrelsen har sjöarbetsmarknadens parter enats om att försöka få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord på svenska fartyg. Arbetet drivs av ett samråd bestående av Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Svensk sjöfart och Sarf (Sjöfartens arbetsgivareförbund). I vår ska arbetet vara slutfört med utbildnings- och stödmaterial till ombordanställda, redare och Transportstyrelsens inspektörer. (LS)

Läs mer

Tungt historiskt arv

I branscher med ett historiskt arv av manlig dominans krävs ofta större insatser än i andra näringar för att öka jämställdheten. Det menar Eva Mark som arbetar med organisations- och individutveckling inom yrkeslivet. Att skapa ökad jämställdhet på arbetsplatser där det råder obalans mellan könen är sällan enkelt. Om det ena könet dessutom är kraftigt […]

Läs mer

Mottagarna av San-priset: Kränkningar är en säkerhetsfråga

Tillsammans startade de det omfattande arbetet mot trakasserier och kränkningar till sjöss som påverkat en hel bransch. I oktober förärades de Sans arbetsmiljöpris för sina omfattande insatser. Det hela började den 27 november 2017 när skeppskocken Frida Wigur startade sjöfartens metoo-upprop #lättankar (se San-nytt nr 1- 2018). Redan samma dag blev sjökaptenen Linda Svenson, som […]

Läs mer

Sammanfattande säkerhetsutveckling

År 2017 var ett relativt normalt år för svensk sjöfart. Det rapport-erades 231 händelser totalt varav 40 tillbud och olyckor. Av dessa kategoriserades 163 som sjöolyckor (hänger samman med fartygets drift) och 28 personolyckor. En person omkom under året när en passagerare föll i en trappa på ett svenskregistrerat passagerarfartyg. Antal rapporterade personskador vid sjöolyckor […]

Läs mer

Arbetsmiljö på nätet

Under ledning av Arbetsmiljöverket har en ny verktygslåda tagits fram för att hjälpa arbetsgivare att skapa säkrare och mer hälsosamma arbetsplatser. Det handlar om filmer, böcker, checklistor och tester som bygger arbetsmiljölagen liksom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatoriska och social arbetsmiljö. Länkar till materialet finns på: av.se/nyheter/2018/verktyg-for-friskare-och-sakrare-arbetsplatser/

Läs mer

”Låt inte arbetet stanna vid överenskommelser iland”

Årets San-konferens kom att präglas av öppenhet och ett stort mod kring känsliga frågor. En av dem som banat väg för denna uppriktighet är sjökocken och kriminologistudenten, Frida Wigur, som startade #lättankar. Genom att lyfta problemen med kränkningar och trakasseri-er har hon inte bara visat behovet av att arbeta med dessa frågor utan också att […]

Läs mer

Praktiska övningar öppnar upp för samtal

Genom praktiska övningar får besättningarna på Sjöfartsverkets fartyg reflektera över frågor om jämställdhet och social arbetsmiljö. Det berättade myndighetens rederidirektör under sitt anförande på San-konferensen. – Jag är själv sjökapten och har jobbat på både färja och lastbåt och alltid tyckt att vi ska försöka få fler kvinnor till sjöfarten. Då blir man otroligt upprörd […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing