Arkiv | SAN NYTT 1 2019

Färre skadade och omkomna till sjöss

Såväl allvarliga personskador som dödsfall minskar bland sjömän på europeiska fartyg. Det här visar nypublicerad statistik från den europeiska sjöfartsmyndigheten, Emsa. Antalet allvarliga arbetsolyckor på euro-peiska fartyg eller på utländska fartyg i europeiska farvatten har sjunkit de senaste åren, från drygt 350 inrapporterade ärenden 2014 till 100 år 2017. De mindre allvarliga olyckorna ligger kvar […]

Läs mer

Sammanfattande säkerhetsutveckling

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se.De flesta känner till att det finns stora risker med att beträda stängda utrymmen och lastrum fyllda med laster av […]

Läs mer

Ett händelserikt 2019

Under innevarande år finns det flera intressanta arbetsmiljöhändelser att följa. Som det branschgemensamma arbetet Vågrätt och sjöfartsforskaren Cecilia Östermans kartläggning av arbets- metoder för att motverka kränkningar och trakasserier till sjöss. Det pågår också forskning om bland annat hur man designar en säker arbetsmiljö inom sjöfarten och hur ledarskapet ombord kan utvecklas i samklang med […]

Läs mer

Arbetsmiljö i världsklass med Vågrätt

Efter metoo-uppropet #lättaankar har sjöfartsbranschen enats under den gemensamma parollen Vågrätt. Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö i världsklass med attraktiva arbetsplatser, fria från kränkningar och trakasserier. Ett stort antal organisationer deltar i samarbetet. Vill du följa vad som sker inom Vågrätt eller är du själv intresserad av att delta i arbetet? Gå då in […]

Läs mer

Forskning visar: Bra inneluft på svenska fartyg

Luften ombord på svenska fartyg håller god kvalitet och mängden föroreningar ligger långt under Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden. Det visar en rapport från Svenska miljöinstitutet IVL. Trots de hälsovådliga ämnen som förekommer ombord i form av oljeblandningar, kemikalier, stekos, parfymer med mera är inneluften på svenska fartyg god. Exponeringen för toxiska luftföroreningar som bensen, kväveoxider och […]

Läs mer

Mattias Jervehed – skeppare på ett happy ship

– Jag är alltifrån kurator och personalchef till lekledare och kioskinnehavare. Det säger sjökapten Mattias Jervehed som menar att besättningens trivsel är viktig för både arbetsmiljön och säkerheten ombord. Som befälhavare har Mattias Jervehed ansvaret för hela arbetsmiljön ombord på Älvtanks tankfartyg Ramanda. Men det han brinner extra mycket för är att skapa en bra […]

Läs mer

Lägre exponering för cancerogena ämnen på nyare fartyg

Däcksanställda på tankfartyg med det cancerogena ämnet bensen i lasten utsätts under vissa arbetsmoment för höga bensenhalter. Sjömän som jobbat på äldre tankfartyg kan ha en ökad risk att insjukna i blodmalignitet. Det här framgår av en avhandling vid Göteborgs universitet. Inom ramen för sin avhandling har Karl Forsell, överläkare vid Arbets- och miljömedicin på […]

Läs mer

Fler yngre söker vård för vibrationsskador

Risken att drabbas av vibrationsskador ökar med tiden för exponeringen. Samtidigt söker allt fler yngre vård för den här typen av besvär. Ett intensivare arbetstempo och kunskapsbrist kan ligga bakom utvecklingen.  Enligt rapporten Vibrationsskador – en skakig historia, som Afa Försäkring publicerade förra året är var tredje arbetsskada en vibrationsskada. Därmed har vibrationsskador passerat buller […]

Läs mer

Vibrationer och ergonomisk belastning – en skadlig kombination

Vibrationer, ergonomisk belastning och stress. Olika arbetsmiljöfaktorer förstärker varandra och kan tillsammans bilda en ohälsosam coktail som ökar risken för arbetsskador. På fartyg finns en rad välkända arbetsmiljörisker att ta hänsyn till. Det kan handla om tunga lyft, stress, vibrationer, obekväma arbetsställningar och kemikalier, bara för att nämna några. Forskning visar också att om man […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing