Arkiv | SAN NYTT 2 2019

Hälsosamt dagsljus

Tillgång till dagsljus på arbetsplatsen och att kunna se ut på omgivningarna ökar människors välbefinnande. Det vis-ar en forskningssammanställning som genomförts på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Under en genomsnittlig arbetsdag vistas drygt hälften av männen och närmare 70 procent av kvinnorna utomhus i dagsljus en timme eller mindre. Rapporten är en del i ett större arbete […]

Läs mer

Haverikommissionen efterlyser bättre rutiner

Förbättra sökgruppens rutiner, uppdatera instruktionerna för släckning med C02 och riskinventera de ford-on som transporteras. Det är åtgärder som Statens haverikommission vill att Wallenius Marine ska vidta efter branden på Mignon. Den 4 april förra året, strax innan halv sex på kvällen, gick brandlarmet på Wall-enius biltransportfartyg Mignon som då befann sig i Sydkinesiska sjön. […]

Läs mer

Tekniker Niklas Jarenfors gillar problemlösning

Tillsammans med två maskinkollegor på Finntrader konstruerade motorman Niklas Jarenfors en bärbar dusch för kemolyckor. På Sjömanshusstiftelsens belöningsdag den 8 maj tilldelades han och arbetskamraterna 21 000 kronor för sin innovation. Den ursprungliga idén till kemduschen kom från ropax-färjan Finntraders förste fartygsingenjör som ville höja säkerheten i händelse av en kemolycka. Med en portabel dusch […]

Läs mer

Transportstyrelsen informerar

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se. Risker och olyckor i samband med förtöjningsarbete vid ankomst och avgång Statens haverikommission (SHK) utreder en olycka som skedde […]

Läs mer

Kraftig ökning av dödsolyckor i slutna utrymmen

Enligt en sammanställning som ITF (International transport workers´ federation) gjort av olyckor i slutna utrymmen på fartyg, har antalet dödsfall ökat kraftigt det senaste året. Sedan första januari 2018 fram till mitten av april i år avled 16 hamnarbetare och 12 sjömän världen över till följd av kvävning eller explosioner i slutna utrymmen. Det kan […]

Läs mer

Goda skäl till god arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet ombord ska i första hand bedrivas förebyggande. Riskanalys-er ska genomföras, avvikelser rapporteras och brister omhändertas – innan olyckan är framme. Men även om man säkerligen jobbar betydligt mer proaktivt idag jämfört med för tio till tjugo år sedan sker fortfarande tillbud och olyckor som hade kunnat förebyggas. Ett problem i sammanhanget är att vissa […]

Läs mer

Vattenbaserad färg farlig för hälsan

Konserveringsmedel i vattenbaserad färg kan orsaka allergier och svåra eksem med svullnader, blåsor och klåda. En omfattande studie visar att nästan alla vattenbaserade färg-er innehåller skadliga konserveringsmedel. Under 70- och 80-talen uppdagades allvarliga hälsoproblem med färg som innehåller organiska lösningsmedel. Det ledde till att man efterhand övergick till vattenbaserade produkter som skulle vara mind-re riskabla […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing