Arkiv | SAN NYTT 3 2019

Appar om buller och ljus

Arbetsmiljöverkets buller- och ljusappar har uppdaterats. Störande buggar har rensats ut och vissa nya funktioner lagts till. Det här skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida. Den bullerapp som är anpassad för android kan dock endast mäta ett ljudspann på 40 till 80 decibel med säkert resultat. Motsvarande app i Iphone kan mäta ljudnivåer upp till 105 […]

Läs mer

Svenskar dåliga på att säga ifrån på jobbet

Nästan varannan svensk agerar inte när de ser kränkningar eller andra etiska övertramp på jobbet, enligt en ny studie. Det främsta skälet uppges vara att det inte gör någon skillnad om man berättar om mobbning och kränkningar. Detta enligt tidningen Arbetsliv. Samtidigt anser nio av tio arbetstagare att det är viktigt att kunna uppmärksamma problem […]

Läs mer

Explosion på svenskt fartyg

Den 11 juli inträffade en explosion och brand i maskinrummet på TT-Lines svenskflaggade ropax-fartyg Peter Pan på väg från Trelleborg till Travemünde. Enligt uppgift på rederiets hemsida ska händelsen ha utlösts av en mekanisk skada på en av fartygets fem dieselgeneratorer. Besättningen lyckades släcka branden och ingen person kom till skada. (LS)

Läs mer

OSA-föreskriften gäller även till sjöss

Nu omfattas även sjöfarten av Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Därmed har de tidigare rekommendationerna om organisationens utformning blivit bindande föreskrifter och två andra föreskrifter försvinner. Drygt tre år efter att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) började gälla iland trädde den ikraft även för sjöfarten den första augusti i år. Den […]

Läs mer

Nya föreskrifter från Transportstyrelsen

Höjda bullernivåer, hårdare reglering av minderårigas arbete och en ny föreskrift om elektromagnetiska fält. Den första augusti sjösatte Transportstyrelsen nya föreskrifter om arbetsmiljön på fartyg. De nya föreskrifterna innehåller såväl skärpningar som lättnader jämfört med tidigare krav och har både rosats och risats i branschen. Den förändring som rönt mest kritik är att maxgränsen för […]

Läs mer

Svensk flagg fortsätter dala på vita listan

Sverige fortsätter att tappa placeringar på Paris MOU:s vita lista som varje år rankar världens fartygsnationer. Svensk flagg är nu nere på en 16:e plats, efter länder som Frankrike, Tyskland, Irland och Singapore. Under fem års tid låg Sverige bland de fem bästa på listan men har sedan halkat neråt och börjar nu närma sig […]

Läs mer

Byråkratsafari eller lätt att göra rätt?

Så var de äntligen här, Transportstyrelsens uppdaterade föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg. Jag måste erkänna att jag är lite kluven. Äntligen har vi samma regler för organisatorisk och social arbetsmiljö för de som arbetar på svenskflaggade fartyg som övriga arbetslivet. Vi har också samma gränsvärden för farliga ämnen. Ett litet tag. Just reglerna om hygieniska […]

Läs mer

Fartygets bunker påverkar inneluften ombord

I somras gjorde svenska forskare mätningar av inneluften på ett LNG-drivet tankfartyg. Resultaten är under analys, men intervjuer med besättningen och preliminära provresultat tyder på att arbetsmiljön kan vara bättre än på fartyg med traditionellt fartygsbränsle. Genom tidigare forskningsprojekt vet man att fartygets bunker påverkar inneluften i hela båten. Småläckage och avluftning från värmare, separatorer […]

Läs mer

Bättre arbetsmiljö i maskin med LNG

Ljust, mindre buller och fritt från diesellukt och oljekladd. Gasdriften på Destination Gotlands nya färja M/S Visborg gör att man slipper flera av de arbetsmiljöproblem som annars brukar förekomma i maskinrum. Samtidigt återstår en hel del arbete med att inreda och fylla upp lagren i det nylevererade fartyget. På en av skärmarna i kontrollrummet blinkar […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing