Arkiv | SAN NYTT 4 2019

En dödad och 37 kidnappade i piratattacker

Första halvåret 2019 rapporterades 78 incidenter kopplade till piratverksamhet. Det skriver ICC (Commercial crime services) på sin hemsida. Under attackerna dödades 1 besättningsmedlem, 2 skadades, 37 kidnappades och 38 togs som gisslan. Värst drabbat av piratattacker är farvattnen runt Västafrika men det förekommer också i Sydost-asien och Central- och Sydamerika. (LS)

Läs mer

Ökad brandsäkerhet

Det stora antalet bränder på biltransportfartyg har fått EU att reagera. Efter ett par inledande studier startar projektet Lash Fire som ska förbättra brandsäkerheten ombord. Projektet syftar till att upptäcka bränder tidigare, reducera spridningen av dem och öka förmågan att hantera dem. Lash Fire ska pågå under fyra år med löpande redovisning av resultat. (LS)

Läs mer

Hög arbetsbelastning

Mer än en tredjedel av de som arbetar till sjöss upplever så hög arbetsbelastning att de inte har ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut och 27 procent saknar tid för återhämtning efter arbetsintensiva perioder. Det visar en undersökning från Transportstyrelsen. Rapporten heter Sjömännens arbets- och levnadsvillkor och finns på myndighetens hemsida. (LS)

Läs mer

Rekryteringen viktig för Stena Lines jämställdhetsmål

Stena Line har satt upp tydliga mål för sitt jämställdhetsarbete och år 2022 ska 30 procent av bolagets ledande befattningar innehas av kvinnor. På San-konferensen berättade företagets HR-chef hur det ska gå till. I våras satte Stena Line ner foten ordentligt i jämställdhetsfrågan när bolaget meddelade att de ska ha 30 procent kvinnor på ledande […]

Läs mer

Årets San-pristagare vill att alla ska må bra

Pia Westerholm och Jeanette Ganesjö på Silja Symphony har startat ett projekt om den sociala arbetsmiljön ombord. I oktober belönades de med San-priset för sina insatser. Många tycker att det är svårt att hitta konkreta arbetsformer för den sociala arbetsmiljön. Men i projektet Tillsammans gör vi skillnad visar huvudskyddsombud Pia Westerholm och skyddsombud Jeanette Ganesjö […]

Läs mer

Olyckor och tillbud på Göta älv

Transportstyrelsen vill belysa vikten av att ha implementerat en väl genomtänkt säkerhetsorganisation med tillhörande underhållssystem när man bedriver sjöfart. Göta älv trafikeras dagligen av torrlast, bulk och tankfartyg som rör sig från Göteborg till olika hamnar, framförallt i Vänern men också utefter älven och tillbaka igen. Farvattnen som dessa fartyg rör sig i är också […]

Läs mer

Ny handbok om kränkningar

Seko sjöfolk har tagit fram handboken Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. På ett enkelt och kortfattat sätt lyfter den fram de olika diskrimineringsgrunderna, tecken på att något i den sociala eller organisatoriska arbetsmiljön inte fungerar och hur kränkningar och trakasserier kan förebyggas. Den beskriver också hur man bör agera när […]

Läs mer

Fatigue – ett olöst problem

Många arbetsmiljöproblem har genom åren lösts eller i alla fall blivit bättre, men vi har massor av jobb kvar att göra och vissa av sjöfartens arbetsmiljöproblem har dessvärre blivit större. Ett av dessa problem har uppstått då besättningarna minskats och arbetstiden ökat, jag tänker då närmast på trötthet eller fatigue. Det är ett stort problem […]

Läs mer

Professionellt bemötande och smittsamma affekter

Ett professionellt bemötande skapar god stämning kollegor emellan och ökar lönsamheten i företaget. Om det pratade Per Arnevall på Pga Utvecklig under San-konferensen. Per Arnevall har arbetat med professionellt bemötande i yrkeslivet under många år och har själv upplevt den stora förändring som kan åstadkommas om chefer och anställda förändrar sitt beteende. I våras var […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing