Arkiv | SAN NYTT 2 2020

Avvikelser från rutiner bakom många dödsolyckor

Totalt inträffade 82 olyckor med dödlig utgång på svenska arbetsplatser från 2018 till och med första halvåret 2019 och transport är en av de hårdast drabbade branscherna. Det här visar en analys från Arbetsmiljöverket. Vanligast är dödsolyckor i samband med sådant som fall från hög höjd, arbete med maskiner och klämskador. Vid dödsolyckor har ofta […]

Läs mer

Mer pengar till forskning om sjömäns hälsa

Trafikverkets budget för sjöfartsforskning har fördubblats. Sjösäkerhet och social hållbarhet är ett av fyra prioriterade studieområden och just nu pågår ett projekt om psykisk ohälsa bland sjömän. I april förra året beslutade regeringen att Trafikverket skulle utöka och bredda forskningen om sjöfart. Budgeten ökade från 55 miljoner upp till 100 och nu pågår mellan 45 […]

Läs mer

Snabb anpassning på M/S Bonito

                  På mindre än ett dygn upprättade besättningen på Donsötanks M/S Bonito nya rutiner för att möta coronapandemins utbredning. Befälhavare Fredrik Jahrén menar att den snabba omställningen var möjlig tack vare tankbesättningarnas vana vid förändringar och höga säkerhetsmedvetenhet. När Fredrik Jahrén lämnade hemmet på Åland för mönstra […]

Läs mer

Transportstyrelsen informerar

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se. Olyckor och tillbud vid bogserbåtsassistans I det här nummer presenterar vi exempel på olyckor och tillbud vid bogsering. De […]

Läs mer

San-konferensen 2020

San-konferensen 2020 Planeringen inför höstens San-konferensen den 20 oktober med temat krishantering fortsätter. Men med anledning av den osäkerhet som råder på grund av coronapandemin vet vi i dagsläget inte om den kommer att kunna genomföras som planerat. Vi återkommer med definitivt besked efter sommaren. Ett tips för att snabbare kunna ta del av information […]

Läs mer

”I kriser som denna är det lätt att glömma bort det löpande arbetsmiljöarbetet”

Coronapandemin slog till med full styrka tidigare i våras och som följd av detta har väldigt många sjömän varslats och sagts upp eller korttidspermitterats. Frågorna är många: Kommer jag kunna behålla mitt arbete? Hur drabbas min ekonomi när jag permitteras? Kommer jag att träffa mina kollegor på min arbetsplats igen? I kriser som denna är […]

Läs mer

Mediciner tryter när besättningsbyten stoppas

Pausade av- och påmönstringar har bland annat lett till att ombordanställda börjar få slut på sina personliga mediciner. På Wallenius Lines är man medvetna om problemen, men säger att man löser det via agenterna i hamnarna. Coronapandemin har lett till att ett stort antal sjömän blivit kvar ombord betydligt längre än planerat sedan vissa rederier […]

Läs mer

Nya rutiner vid hjärt- och lungräddning

Hjärtkompressioner utan inblås och att inte lägga ansiktet intill någons mun för att leta efter tecken på andning. Med anledning av covid-19 har Svenska rådet för hjärt- och lungräddning tillfälligt förändrat sina rekommendationer. Under många år har rekommendationerna vid hjärt- och lungräddning varit att varva kompressioner med att blåsa in syre i munnen på den […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing