Arkiv | SAN NYTT 2 2020

Om covid-19

Coronavirus: De flesta coronavirus finns hos olika djurarter, men det är endast sju av dem som smittar mellan djur och människor. Fyra av dessa är vanliga hos människor och orsakar förkylningar. I slutet av 2019 upptäcktes covid-19 – som är ett nytt coronavirus – i Kina. Säsongsinfluensa jämfört med covid-19: De båda åkommorna liknar varandra […]

Läs mer

Enkla åtgärder kan minska risken för smitta ombord

Ju mer kontakt det är mellan fartyg och land desto större är risken 
att coronasmitta kommer ombord. Men det finns åtgärder att vidta för att öka smittskyddet, som att använda pappershanddukar, hålla möten ute på däck och vara noggrann med handhygienen. Coronapandemin har slagit hårt mot sjöfarten. Framför allt inom färjetrafiken där flera fartyg lagts […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing