Arkiv | SAN NYTT 3 2020

Den dolda sexismen ökar

Öppen sexism ersätts allt oftare av mer dolda och subtila angrepp. Det här säger Miriam Zehnter Frisk, doktor i psykologi som forskar om små sexistiska kränkningarna på arbetsplatser, till tidningen Arbetsliv. Det kan handla om att kvinnor ofta blir avbrutna eller inte tas på allvar. Sådant kan i sin tur leda till stress hos de […]

Läs mer

Bedömningsverktyg

Om en medarbetare som utför handintensiva arbetsmoment (som exempelvis arbete i kassa eller städning) behöver skickas på medicinsk kontroll enligt de föreskrifter som kom förra året, kan vara svårt att avgöra. Det menar Peter Palm, forskare vid Uppsala universitet som fått pengar för att utveckla ett verktyg som ska underlätta för arbetsgivare och skyddsombud att […]

Läs mer

Brand utbredd

Den explosionsartade maskinrumsbranden på ropax-fartyget Peter Pan i juli 2019 orsakades av en brusten vev-stake i huvudmaskin. Det uppger Statens haverikommission (SHK) i sin rapport. Orsaken till brottet på vevstaken är inte fastställd, men branden uppstod när det sprutade bränsle och smörjolja in i den havererade cylindern. (LS)

Läs mer

Dubbelt belönad för säkerhetshöjande plattformar

Maskinreparatör Peder Eriksson har under många år intresserat sig för arbetsmiljön ombord. I år belönades han av Stiftelsen Sveriges sjömanshus för två innovationer som båda handlar om att göra arbetet ombord säkrare. På grund av den pågående pandemin ställde Sjömanshusstiftelsen in sin årliga belöningsceremoni som skulle hållits i Stockholm i maj. Men själva belöningarna delades […]

Läs mer

Lättanvänt system för systematiskt arbetsmiljöarbete

Afa försäkring erbjuder ett välbeprövat och kostnadsfritt system för systematiskt arbetsmiljöarbete och avvikelserapportering. Över 2 500 företag i ett 30-tal branscher är redan anslutna och i Sans styrelse tror man att det även kan vara intressant för sjöfarten. Systemet kallas för IA som är en förkortning av informationssystem om arbetsmiljö. Det har två huvudsakliga användningsområden: […]

Läs mer

Marginell förändring för Sverige

Sverige har rört sig marginellt uppåt i placering i Paris MOU:s årliga listning av världens fartygsnationer som publicerades i början av juli. Svensk flagg ligger nu på en 14:e plats av totalt 41 länder på den vita listan, vilket kan jämföras med plats 16 år året innan. Sveriges placering grundas på 310 inspektioner som genomförts […]

Läs mer

Bra mottagande – inte bara en trivselfråga

Det är en speciell känsla första dagen på jobbet, en blandning av förväntan och förvirring. Kommer jag att bli accepterad? Kommer jag att trivas? Skapandet av relationer för ett gott socialt klimat på arbetsplatsen är viktigt för att kunna känna tillit och göra bra ifrån sig. På fartyg där besättningen både arbetar och bor tillsammans […]

Läs mer

Psykisk ohälsa i coronans spår

De senaste månaderna har det rapporterats om ökad psykiska ohälsa och självmord ombord. Nu pågår flera internationella forskningsprojekt för att kartlägga pandemins effekter bland sjömän. Redan i våras kom indikationer på en försämrad psykiska hälsa bland sjömän till följd av pandemin. Land efter land stängde sina gränser och många är fortfarande fast ute på fartygen […]

Läs mer

Bristande elevmottagande enligt prisat examensarbete

Bristande handledning, för lite information och för många arbetstimmar. Det är problem som sjöingenjörsstudenter ofta möter under sina praktiker ombord, visar ett examensarbete vid Sjöbefälsskolan i Kalmar. Sjöingenjörsstudenterna Johan Granlund och Carl Persson vid Sjöbefälsskolan i Kalmar upplevde båda brister under den fartygsförlagda delen av utbildningen. Informationen från fartyget om vad som gällde under praktiken […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing