Arkiv | Aktuell arbetsmiljö

Den dolda sexismen ökar

Öppen sexism ersätts allt oftare av mer dolda och subtila angrepp. Det här säger Miriam Zehnter Frisk, doktor i psykologi som forskar om små sexistiska kränkningarna på arbetsplatser, till tidningen Arbetsliv. Det kan handla om att kvinnor ofta blir avbrutna eller inte tas på allvar. Sådant kan i sin tur leda till stress hos de […]

Läs mer

Bedömningsverktyg

Om en medarbetare som utför handintensiva arbetsmoment (som exempelvis arbete i kassa eller städning) behöver skickas på medicinsk kontroll enligt de föreskrifter som kom förra året, kan vara svårt att avgöra. Det menar Peter Palm, forskare vid Uppsala universitet som fått pengar för att utveckla ett verktyg som ska underlätta för arbetsgivare och skyddsombud att […]

Läs mer

Brand utbredd

Den explosionsartade maskinrumsbranden på ropax-fartyget Peter Pan i juli 2019 orsakades av en brusten vev-stake i huvudmaskin. Det uppger Statens haverikommission (SHK) i sin rapport. Orsaken till brottet på vevstaken är inte fastställd, men branden uppstod när det sprutade bränsle och smörjolja in i den havererade cylindern. (LS)

Läs mer

Avvikelser från rutiner bakom många dödsolyckor

Totalt inträffade 82 olyckor med dödlig utgång på svenska arbetsplatser från 2018 till och med första halvåret 2019 och transport är en av de hårdast drabbade branscherna. Det här visar en analys från Arbetsmiljöverket. Vanligast är dödsolyckor i samband med sådant som fall från hög höjd, arbete med maskiner och klämskador. Vid dödsolyckor har ofta […]

Läs mer

Personlig skyddsutrustning granskas

Den första april startar ett forskningsprojekt om strategier och rekommendationer för ökad användning av personlig skyddsutrustning. Projektet löper under två års tid med forskare från Chalmers och Linnéuniversitetet. Den som är intresserad av att dela med sig av sina erfarenheter av personlig skyddsutrustning kan vända sig till: cecilia.osterman@lnu.se. (LS)

Läs mer

Podcast om arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har startat podden Hallå arbetsmiljö! I den samtalar arbetsmiljöinspektör Ann-Caroline Kostet med programledaren Fredrik Berling om frågor som rör arbetsmiljö. Varje avsnitt har ett tema och inbjudna gäster. Podden kan lyssnas till via Arbetsmiljöverkets hemsida eller där poddar finns. Avsnitten finns också på myndighetens Youtube-kanal. (LS)

Läs mer

En dödad och 37 kidnappade i piratattacker

Första halvåret 2019 rapporterades 78 incidenter kopplade till piratverksamhet. Det skriver ICC (Commercial crime services) på sin hemsida. Under attackerna dödades 1 besättningsmedlem, 2 skadades, 37 kidnappades och 38 togs som gisslan. Värst drabbat av piratattacker är farvattnen runt Västafrika men det förekommer också i Sydost-asien och Central- och Sydamerika. (LS)

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing