Arkiv | I korthet

Fler sjömän kidnappas

Under årets första nio månader har 132 piratattacker och väpnade rån mot fartyg rapporterats till den internationella byrån ICC International Maritime Bureau (IMB). Det är 13 fall fler än samma perioder året innan. Också kidnappningar av sjömän i samband med överfallen har ökat med över 40 procent till 85 fall, varav en majoritet inträffat på […]

Läs mer

Vågrättveckan

Första veckan i november höll Vågrätt ett öppet möte online med livesända samtal med företrädare för såväl sjöfarten som externa företag och organisationer. Bland de medverkande fanns bland andra Sara Fallahi från Rise, Dennis Nyström från organisationen Män och Line Andersen på Maritime Bergen. Samtalen leddes av Cajsa Jersler Franson på Sjöfartsverket. (LS)

Läs mer

Stora brister i belastningsergonomin

Mindre arbetsplatser brister ofta i riskhanteringen av belastningsskador. Det visar en sammanställning av de 1390 riktade inspektioner som Arbetsmiljöverket genomfört under hösten. På arbetsplatser med mellan 5 och 19 anställda hade fler än hälften brister kopplade till ergonomin. Vid arbetsplatser med 20 till 49 medarbetare fick 46 procent anmärkningar medan det fanns brister på 36 […]

Läs mer

Den dolda sexismen ökar

Öppen sexism ersätts allt oftare av mer dolda och subtila angrepp. Det här säger Miriam Zehnter Frisk, doktor i psykologi som forskar om små sexistiska kränkningarna på arbetsplatser, till tidningen Arbetsliv. Det kan handla om att kvinnor ofta blir avbrutna eller inte tas på allvar. Sådant kan i sin tur leda till stress hos de […]

Läs mer

Bedömningsverktyg

Om en medarbetare som utför handintensiva arbetsmoment (som exempelvis arbete i kassa eller städning) behöver skickas på medicinsk kontroll enligt de föreskrifter som kom förra året, kan vara svårt att avgöra. Det menar Peter Palm, forskare vid Uppsala universitet som fått pengar för att utveckla ett verktyg som ska underlätta för arbetsgivare och skyddsombud att […]

Läs mer

Brand utbredd

Den explosionsartade maskinrumsbranden på ropax-fartyget Peter Pan i juli 2019 orsakades av en brusten vev-stake i huvudmaskin. Det uppger Statens haverikommission (SHK) i sin rapport. Orsaken till brottet på vevstaken är inte fastställd, men branden uppstod när det sprutade bränsle och smörjolja in i den havererade cylindern. (LS)

Läs mer

Avvikelser från rutiner bakom många dödsolyckor

Totalt inträffade 82 olyckor med dödlig utgång på svenska arbetsplatser från 2018 till och med första halvåret 2019 och transport är en av de hårdast drabbade branscherna. Det här visar en analys från Arbetsmiljöverket. Vanligast är dödsolyckor i samband med sådant som fall från hög höjd, arbete med maskiner och klämskador. Vid dödsolyckor har ofta […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing