Arkiv | I korthet

Arbetsmiljökunskap.se

Arbetsmiljöverket lanserar webbplatsen arbetsmiljokunskap.se. Den riktar sig till arbetstagare, skyddsombud och arbetsgiv-are som är intresserade av att fördjupa sig inom ämnet arbetsmiljö. Webbplatsen har byggts upp utifrån regeringsuppdraget ”Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv” (AV)

Läs mer

Långtidsfriska medarbetare

Stigande sjuktal har fått Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan att starta en gemensam kampanj med fokus på långtidsfriska medarbetare. Basen i kampanjen är fyra nycklar till friska företag, något som grundar sig på resultat från forsknings-projektet Hälsa och framtid. Dessa nycklar är: ledarskap och kompetensförsörjning, delaktighet, kommunikation och synen på hälsa och sjukfrånvaro (exempelvis att anpassa arbetet […]

Läs mer

Nytt faktablad om truckskador

Truckar är de maskiner som orsakar flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Under senare år har antalet olyckor ökat och ifjol anmäldes över 800 olyckor med truck som lett till sjukfrånvaro. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Med anledning av det har myndigheten publicerat ett nytt faktablad om truckar på webben: www.av.se/statistik/faktarapporter/arbetsskadefakta/2013_04_Truckar.aspx (AV)

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing