Arkiv | Aktuell arbetsmiljö

Rapport om farliga timmerlaster

Redan efter 37 timmar kan luften i lastrum och anslutande trapphus vara livsfarlig att inandas. Träpellets kan på kort tid bilda höga halter av den giftiga gasen kolmonoxid medan timmer och flis binder syre och bildar koldioxid. Det visar en forskningsstudie från Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall som granskat förändringar i atmosfären kring trälaster.

Läs mer

Bartender hyllades med årets SAN-pris

”Jag känner mig otroligt hedrad över att få ta emot det här priset, det betyder oerhört mycket för mig.” Det sa Christer Sjökvist, bartender och huvudskyddsombud på Silja Galaxy, när han tilldelades Sans årliga utmärkelse för särskilt berömvärda insatser på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Människa och teknik i samverkan på San-konferens

Forskningen anklagas ibland för att vara alltför akademisk och verklighetsfrämmande för att kunna omsättas i praktiken. På San-konferensen i Göteborg den 22 oktober gavs ett utmärkt exempel på motsatsen då Erik Styhr Petersen från danska Lyngsö Marine presenterade en radar med ett helt nytt sätt att visa information på och som utvecklats tillsammans med Chalmers […]

Läs mer

Arbetsmiljömanualen läggs ut på nätet

Nu blir arbetsmiljömanualen ännu mer lättillgänglig. SAN har beslutat att lägga ut arbetsmiljömanualen för sjöfarten på SAN:s, SARF:s och de tre sjöfackliga organisationernas hemsidor. För den som önskar kommer det även i fortsättningen gå att köpa pärmen och prenumerera på uppdateringar.

Läs mer

ILO öppnar supporttjänst

Internationella arbetstagarorganisationen, ILO, har öppnat en webbaserad supporttjänst som svarar på frågor om globala arbetsnormer. Tjänsten är gratis och vänder sig till såväl anställda och arbetsgivare som deras organisationer.

Läs mer

Telefonjour om svininfluensa

Den som har frågor om den nya influensan kan få svar på telefon: 020-20 20 00. Telefonjouren har öppet dygnet runt. Alla frågor och svar finns på www.krisinformation.se. Telefontjänsten har startats av fem myndigheter och flera länsstyrelser.

Läs mer

Mat-IQ: Så mår svenska sjöfolket

Olika internationella studier visar att livsstilsrelaterade sjukdomar är högre bland sjömän än bland landbaserade arbetare. I Sverige har ingen tidigare studie undersökt livsstil bland sjöfolk. På grund av detta tog vi i Mat-IQ initiativet till att genomföra en studie med syftet att ta reda på svenska sjöfolks kost, fysiska aktivitet och hälsa.

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing