Arkiv | Avdelningar

Dubbelt belönad för säkerhetshöjande plattformar

Maskinreparatör Peder Eriksson har under många år intresserat sig för arbetsmiljön ombord. I år belönades han av Stiftelsen Sveriges sjömanshus för två innovationer som båda handlar om att göra arbetet ombord säkrare. På grund av den pågående pandemin ställde Sjömanshusstiftelsen in sin årliga belöningsceremoni som skulle hållits i Stockholm i maj. Men själva belöningarna delades […]

Läs mer

Marginell förändring för Sverige

Sverige har rört sig marginellt uppåt i placering i Paris MOU:s årliga listning av världens fartygsnationer som publicerades i början av juli. Svensk flagg ligger nu på en 14:e plats av totalt 41 länder på den vita listan, vilket kan jämföras med plats 16 år året innan. Sveriges placering grundas på 310 inspektioner som genomförts […]

Läs mer

Bra mottagande – inte bara en trivselfråga

Det är en speciell känsla första dagen på jobbet, en blandning av förväntan och förvirring. Kommer jag att bli accepterad? Kommer jag att trivas? Skapandet av relationer för ett gott socialt klimat på arbetsplatsen är viktigt för att kunna känna tillit och göra bra ifrån sig. På fartyg där besättningen både arbetar och bor tillsammans […]

Läs mer

Snabb anpassning på M/S Bonito

                  På mindre än ett dygn upprättade besättningen på Donsötanks M/S Bonito nya rutiner för att möta coronapandemins utbredning. Befälhavare Fredrik Jahrén menar att den snabba omställningen var möjlig tack vare tankbesättningarnas vana vid förändringar och höga säkerhetsmedvetenhet. När Fredrik Jahrén lämnade hemmet på Åland för mönstra […]

Läs mer

Transportstyrelsen informerar

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se. Olyckor och tillbud vid bogserbåtsassistans I det här nummer presenterar vi exempel på olyckor och tillbud vid bogsering. De […]

Läs mer

”I kriser som denna är det lätt att glömma bort det löpande arbetsmiljöarbetet”

Coronapandemin slog till med full styrka tidigare i våras och som följd av detta har väldigt många sjömän varslats och sagts upp eller korttidspermitterats. Frågorna är många: Kommer jag kunna behålla mitt arbete? Hur drabbas min ekonomi när jag permitteras? Kommer jag att träffa mina kollegor på min arbetsplats igen? I kriser som denna är […]

Läs mer

Elin Stenberg – En lyhörd och driven HR business partner

För att som personalansvarig på ett rederikontor iland kunna uträtta något för besättningarna ombord, måste man skapa personliga relationer och bygga förtroenden. Det säger Elin Stenberg, HR business partner på Wallenius Marine. Vi går till samma jobb, har samma chef, samma arbetsuppgifter och samma arbetstider. Hur kommer det sig då att vissa mår bra på […]

Läs mer

Transportstyrelsen informerar

Transportstyrelsen sprider regelbundet information om angelägna händelser i branschen. Den här sidan innehåller ett sammandrag av det senaste utskicket. Texterna kan läsas i sin helhet på transportstyrelsen.se. Nedanstående text finns även översatt till engelska på san-nytt.se. Olycksstatistik 2018 Här följer ett utdrag ur Transportstyrelsens senaste sammanställning av fartygsolyckor. Statistiken avser år 2018 och kommer inom […]

Läs mer

Vart fjärde svenskt fartyg brister enligt sjöarbetskonventionen

Transportstyrelsen har gjort en sammanställning av brister relaterade till sjöarbetskonventionen, baserat på hamnstatskontroller mellan 2016 till 2018. Under perioden kontrollerades 1 500 utländska fartyg i svenska hamnar och av dem hade 12 procent brister. Mest problem var det på fartyg från Bahamas, Panama, Antigua och Barmuda, men också från Norge. Majoriteten av bristerna på de […]

Läs mer

Och så klev lastägarna fram

I åratal har man inom sjöfarten pratat om hur lastägarna sitter med makten i sin hand när det kommer till säkerhet och god arbetsmiljö. Om vilka möjligheter lastägarna har att kunna påverka oseriösa redare och tvinga dem att skapa drägliga förhållanden och schyssta villkor för sina besättningar. Skulle lastägarna vägra köpa frakter av rederier med […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing