Arkiv | Avdelningar

Årets San-prismottagare ”Dörren till mitt kontor står nästan alltid öppen”

När coronan bröt ut försvann passagerarna inom loppet av några dagar med inställda avgångar, permitteringar och uppsägningar som följd. – Jag har gjort mitt bästa för att möta personalens oro och sorg, säger Gretel Aronsson, personalpurser på Silja Symphony och mottagare av årets San-pris. När Gretel Aronsson gick hem på sin ledighet den 7 mars […]

Läs mer

Säkerhetskultur inom nationell sjöfart

Transportstyrelsen arbetar för att under kommande år påbörja en bedömning av säkerhetskulturen inom ramen för tillsyn av större rederier inom den nationella sjöfarten. Enligt Transportstyrelsen är det sju säkerhetskultursområden som är särskilt viktiga att arbeta med för att få till en god säkerhetskultur: • Rapporterande kultur • Rättvis kultur • Lärande kultur • Säkerhetsengagemang • […]

Läs mer

Skador på personer

År 2019 skadade sig 34 personer i sjöolyckor och 68 i personolyckor. När det gäller sjöolyckor är den vanligaste skadan sett över några år klämskador. De leder inte sällan till frakturer och amputationer, vilket vi uppmärksammat i den här skriften flera gånger tidigare. Dessa skador uppstår ofta i samband med förtöjningsarbete eller vid lastning eller […]

Läs mer

Sjöolyckor

Den vanligaste händelsen som inträffar är maskinhaveri, följt av grundstötningar. Även kollisioner, dels mellan fartyg men framförallt med andra föremål, vanligtvis kajer, står för en stor del av händelserna. I vår statistik är de vanligaste orsakerna till sjöolyckor: • Tekniska fel. det vill säga fel på teknisk utrustning så som huvudmaskiner, hjälpmaskiner och styrmaskiner. • […]

Läs mer

Olycksstatistik 2019

År 2019 var ett relativt normalt år för svensk yrkessjöfart. Det kan dock noteras en liten ökning av allvarliga olyckor och en minskning av mindre allvarliga olyckor. Totalt rapporterades 288 händelser, varav 77 tillbud till olyckor. Av dessa 77 bedöms en händelse vara tillbud till personolycka. Vidare har 68 stycken händelser klassificerats som personolyckor och […]

Läs mer

San skänker pengar till Suicide Zero

Sans arbetsmiljövecka avslutades med att ordförande, Lars Andersson, överlämnade en gåva till den ideella organisationen Suicide Zero som verkar för att minska psykisk ohälsa och självmord i samhället. Organisationens generalsekreterare, Rickard Bracken, tog emot donationen. Han tipsade bland annat om utbildningen ”Våga fråga” som finns på Suicide Zeros hemsida.

Läs mer

Dubbelt belönad för säkerhetshöjande plattformar

Maskinreparatör Peder Eriksson har under många år intresserat sig för arbetsmiljön ombord. I år belönades han av Stiftelsen Sveriges sjömanshus för två innovationer som båda handlar om att göra arbetet ombord säkrare. På grund av den pågående pandemin ställde Sjömanshusstiftelsen in sin årliga belöningsceremoni som skulle hållits i Stockholm i maj. Men själva belöningarna delades […]

Läs mer

Marginell förändring för Sverige

Sverige har rört sig marginellt uppåt i placering i Paris MOU:s årliga listning av världens fartygsnationer som publicerades i början av juli. Svensk flagg ligger nu på en 14:e plats av totalt 41 länder på den vita listan, vilket kan jämföras med plats 16 år året innan. Sveriges placering grundas på 310 inspektioner som genomförts […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing