Arkiv | Forskning

”Ledarskap handlar om att visa vägen”

Be aldrig någon annan att göra något du inte kan tänka dig att göra själv. Den devisen försöker Linus Edberg att leva efter i sin roll som befälhavare. Själv har han format sitt ledarskap efter de bra och dåliga chefer han haft under sina år till sjöss. Linus Edberg gick ut Sjöbefälsskolan i Göteborg 2010. […]

Läs mer

Granskning av arbetsskador

Fall- och halkolyckor är de i särklass vanligaste orsakerna till arbetsolyckor till sjöss. Mest drabbade är intendenturbesättningarna. Det här visar en magisteruppsats från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. På uppdrag av San har två arbetsmiljöstudenter på KTH studerat arbetsskadeanmälningar inom sjöfarten. Syftet var bland annat att ge en bild av vilka yrkeskategorier ombord som är […]

Läs mer

Slutna utrymmen orsakar dödsolyckor

På bara ett par dygn kan ett vanligt trapphus förvandlas till ett utrymme förenat med livsfara. Slutna utrymmen är en av de vanligaste orsakerna bakom dödsolyckor till sjöss och så sent som i mars omkom en 20-årig stuveriarbetare på ett kolfartyg i Oxelösund. Varje år rapporteras om personer som omkommit eller blivit allvarligt skadade efter […]

Läs mer

Bättre ledarskap på hierarkiska arbetsplatser

När olyckan är framme ställs ledarskapsförmågan på sin spets, men grunden för ett välfungerande chefskap läggs i vardagen. Det säger psykolog Per Calleberg som jobbar med ledarskap och krishantering inom bland annat sjöfarten. Siste talaren under årets San-konferens var Per Calleberg från konsultbyrån Brolinwestrell. Han är specialiserad inom ledarskap och krishantering liksom medförfattare till boken […]

Läs mer

Vibrerande verktyg orsakar skador

Knacka rost i maximalt 24 minuter och använd inte slipmaskinen mer än 27 minuter. Annars ökar risken att drabbas av kroniska skador. Det säger Hans Pettersson som arbetar med buller och vibrationer vid Umeå universitet. Vibrationer är numera den vanligaste orsaken till arbetsskador bland försäkrade hos Afa försäkring. De drabbade är i alla åldrar, men […]

Läs mer

Färre belastningsskador med Ramp

Nu finns ett verktyg för rederier som vill minska antalet belastningsskador bland sina anställda. Metoden hjälper till med såväl riskidentifiering som åtgärder och är kostnadsfri. Under decennier har belastningsbesvär varit en av de vanligaste arbetsskadorna, både i Sverige och övriga Europa. Att problemen inte minskar, trots ökad automatisering, kan ha flera orsaker. Det säger Linda […]

Läs mer

Hög trivsel trots mycket sjukskrivningar

Intendenturpersonal är oftare långtidssjukskrivna än andra ombord-anställda. Ändå trivs många med sitt arbete. Det visar en nypublicerad forskningsstudie. I rapporten Intendenturpersonalens arbetsmiljö har sjöfartsforskarna Cecilia Österman och Carl Hult vid Sjöbefälsskolan i Kalmar, studerat sjukskrivingar, trivsel och arbetsförhållanden bland service- personalen. Undersökningen omfattar 1 980 sjömän och visar att intendenturpersonal inom färjetrafiken är den yrkeskategori […]

Läs mer

Motverka mental och fysisk trötthet

Variation är nyckelordet i dagens moderna ergonomi. Det säger fysioterapeut Kjell Signell vid företagshälsovården Cityläkarna i Mariehamn. Belastningsskador är ett av de vanligaste arbetsrelaterade besvären, både i Sverige och övriga Europa. På fartyg är den ergonomiska miljön särskilt utmanande på grund av långa arbetspass och högt tempo, inte minst inom färjetrafiken. – Man ska vara […]

Läs mer

Ergonomi i fokus på M/S Eckerö

De hårda golven i byssan har ersatts med mjukare varianter, på lagret pågår försök med rullhyllor och kaféet har utrustats med rymligare arbets-ytor. På passagerarfärjan M/S Eckerö är ergonomin i fokus. Den gnistrande vårsolen står redan högt när Eckerö lägger ut från Grisslehamn i norra Roslagen och sätter kurs mot Åland. Drygt 600 passagerare har […]

Läs mer

Ökad vakenhet med blå belysning

Att exponeras för rätt ljus vid rätt tillfälle kan förbättra sömnkvalitén och även öka vakenheten under nattarbete. Det framgår av en rapport från SSPA. Sömnen är ett bekymmer för många sjömän. Vaktgång och nattarbete stör dygnsrytmen, underlaget är i rörelse och det kan vara svårt att somna dagtid. Men det går att förbättra sömnkvalitén ombord […]

Läs mer

Drivs av Breakwater Publishing